Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. We streven ernaar om u binnen 5 werkdagen van een inhoudelijke reactie te voorzien. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, krijgt u van ons een inhoudelijke reactie. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).