Duurzaamheid in cijfers

Bij Kärcher hebben we een goed overzicht over het geheel. We richten ons op meerjarige strategische doelstellingen voor de volledige ondernemingsgroep om onze duurzaamheidsvisie te realiseren. In het Sustainability Report geven we informatie over de mate waarin we deze doelen hebben gerealiseerd.

Kärcher Sustainability Report - Duurzaamheid in cijfers

Duurzaamheidsverslag overeenkomstig de GRI-standaarden

Bij Kärcher is verantwoordelijkheid voor mens en milieu vanaf het begin een essentieel onderdeel van de bedrijfscultuur geweest - met een duurzame op mens en milieu gerichte bedrijfsontwikkeling. Ons economisch succes gebaseerd op langetermijnstrategieën. Hetzelfde geldt als het om duurzaamheid gaat.

Met het Sustainability Report maken wij de kerncijfers, doelstellingen en activiteiten openbaar. Dit rapport is opgesteld overeenkomstig de huidige normen van het Global Reporting Initiative (GRI).


MIJLPALEN STRATEGIE 2025

Zero Emissions icon

Zero Emissions

22 vestigingen in 8 landen gebruiken zelfopgewekte groene stroom en die van externe partijen.

De CO₂-uitstoot daalde, bij dezelfde groei van het bedrijf, in absolute zin met 16.660 ton ten opzichte van 2020.

In 2023 zijn de Scope 3-emissies voor het eerst volledig geanalyseerd, inclusief de CO₂-uitstoot van producten in de gebruiksfase.

Reduce, Reuse, Recycle icon

Reduce, Reuse, Recycle

Alle verpakkingsmaterialen op papierbasis bestaan voor minimaal 80% uit gerecycled papier.

68,8 ton minder plastic in verpakkingen door terugdringing en overschakeling van plastic naar papier in 2023 (bijv. polystyreen en noppenfolie)

In 2023 is 1.986 ton gerecycled materiaal toegepast in producten met tot 60% gerecycled-materiaalaandeel.

Social Hero icon

Social hero

82% van alle projecten zijn gericht op waardebehoud.

10,23 ton afval ingezameld bij 19 vestigingen tijdens de Kärcher Cleanup Day in 2023.

16 monumenten en gebouwen gereinigd als onderdeel van onze culturele sponsoractiviteiten in 2023.

Zero Emissions SDGs
Reduce, Reuse, Recycle SDGs
Social Hero SDGs

KLIMAATBESCHERMING & HULPBONNEN

Onze reinigingsmachines zijn het resultaat van zorgvuldig gebruik van hulpbronnen, zoals grondstoffen, energie en water. De basis daarvoor is een productieproces dat milieu- en klimaatbescherming ten volle ondersteunt. We richten ons met name op vermindering van het gebruik van nieuwe kunststoffen, het milieuvriendelijker maken van verpakkingen, bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie en vermindering van onze CO₂-uitstoot.

Energie-intensiteit in TJ per miljoen euro omzet

Broeikasgasintensiteit in t CO₂ per miljoen euro omzet

Waterintensiteit in m3 per miljoen € omzet


Aandeel van gerecycled afval in %

Soorten afval


Symbool doos

80%

aandeel oud papier in productverpakkingen op papierbasis

Symbool krat met granulaat

50.000 kratten

gemaakt van regranulaat in de fabriek in Roemenië vanaf 2022

Symbool flacon reinigingsmiddel

> 40 producten

in de categorie schoonmaakmiddelen met eco-certificering

Symbool verpakkingsfolie

26 ton

minder plastic in verpakkingen bij het Ahorn Servicecenter

Symbool E-Auto

11%

van de bedrijfswagens is elektrisch

Symbool Recycling

> 1.900 ton

gerecycleerd plastic toegepast in de eindproducten

Symbool Energie besparen
Symbool waterbesparing en afvalbeheer

Veilig inpakken, besparen op hulpbronnen

Een goede verpakking zorgt ervoor dat onze producten veilig bij de klant terechtkomen. Maar dat alleen is voor ons niet genoeg: er moeten weinig grondstoffen voor nodig zijn en het moet duurzaam zijn. We werken er hard aan om dit te bereiken.

Lees verder

PRODUCTEN

Illustratie levenscyclus duurzaam product

Milieu-aspecten tijdens productontwerp.

Al in de ontwerpfase van een product houden we consequent rekening met milieu-aspecten zoals efficiënt gebruik van hulpbronnen en recyclebaarheid. 

In de specificaties voor de ontwikkeling van de producten verankeren we meteen onze strategische duurzaamheidsaspecten voor de desbetreffende productcategorieën - zoals het gebruik van natuurlijke bestanddelen uit afval van de voedingsmiddelen- en landbouwindustrie, het gebruik van gerecycled plastic, de mogelijkheid tot repareerbaarheid en duurzaamheid in het productontwerp of het efficiënte gebruik van hulpbronnen op het gebied van energie, water en chemicaliën.

De productlevenscyclus is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: Materiaal, hulpbronnen, afval en emissies.

Zo duurzaam zijn onze producten

Emissiearme productie, ecologisch bewuste materiaalkeuze, energie- en waterbesparend in het gebruik - producten voor reiniging en onderhoud moeten in alle opzichten duurzaam zijn. Daarom omvat het verantwoord ondernemen bij Kärcher niet alleen de productontwikkeling maar ook de productie en toeleveringsketen tot aan een verantwoorde verwijdering - en eindigt daarmee niet bij onze fabriekspoorten.

Lees verder

DISTRIBUTIEKETEN

Nauwe samenwerking met leveranciers draagt direct bij aan het succes van Kärcher. Daarom willen we een betrouwbare partner zijn voor onze leveranciers en hun medewerkers. Dat houdt onder meer in dat we verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van mens en milieu in onze toeleveringsketen. Vanuit deze gedachte werken we continu aan de verdere ontwikkeling van onze due diligence-verplichtingen in de toeleveringsketen.

Symbool productielocaties
Symbool vrachtwagens

Onze weg naar een duurzame toeleveringsketen

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol voor Kärcher en niet alleen binnen de muren van onze eigen onderneming. Ook in de toeleveringsketen hechten wij veel waarde aan milieuvriendelijk handelen, langetermijnrelaties, naleven van sociale normen en een hoge transparantie.

Lees verder

PRODUCTIE

Wereldkaart Kärcher-vestigingen

Kärcher-vestigingen wereldwijd

Geworteld in Duitsland – actief over de hele wereld: Kärcher produceert en verkoopt zijn producten over de gehele wereld. De kaart geeft een overzicht van onze wereldwijde productie- en logistieke locaties en de ongeveer 80 landen met verkooplocaties.

Landen met Kärcher verkoopvestigingen zijn geel gemarkeerd. Landen met productie- en logistieke locaties en verkoopvestigingen van Kärcher zijn aangegeven in turquoise. Landen met Kärcher verkoopvestigingen die geen deel uitmaken van het Sustainability-Report zijn aangegeven in donkergrijs..

Productie- & logistieke locaties

Duitsland

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Winnenden (Hoofdkantoor)

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Winnenden (Fabriek)

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Servicecenter Ahorn

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Obersontheim (Fabriek)

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Obersontheim (Logistiek centrum)

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Bühlertal

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Illingen

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Schwaikheim

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Waldstetten

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Duisburg

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Reutlingen

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Italië

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Correggio / Reggio Emilia

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Quistello

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Reggio Emilia

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Roemenië

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Cuerta de Arges

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

USA

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Aurora

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

 •

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Blackwood (Logistiek centrum)

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Fayetteville (Logistiek centrum)

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Mexico

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Monterrey

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Brazilië

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Vinhedo

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

China

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Changshu

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Letland

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)


Productie- & logistieke locaties

Jelgavas Novads

9001:2015 (Kwaliteit)

14001:2015 (Milieu)

50001:2018 (Energie)

45001:2018 (Gezond en veilig werken)MEDEWERKERS

Kärcher vrouwelijke medewerker
Kärcher mannelijke medewerker
Kärcher medewerksters
Kärcher mannelijke medewerker

Aantal medewerkers (headcount)

Duurzaam personeelsbeleid

Kärcher past een wereldwijd geldende human resources-strategie toe. Dit is de verantwoordelijkheid van het centrale HR-management op het hoofdkantoor in Winnenden en wordt geïmplementeerd in samenwerking met de HR-afdelingen van de dochterondernemingen. Ons streven daarbij is om nieuw talent aan te trekken, medewerkers op de lange termijn te behouden en onze mensen gericht te ontwikkelen. In deze context is voor ons de werknemerservaring van onze mensen van groot belang. Met onze duurzame HR-strategie willen we het hoofd bieden aan uitdagingen zoals het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten en de demografische ontwikkelingen en tegelijkertijd onze concurrentiekracht veiligstellen. Daarbij werken we aan het instellen van wereldwijde standaarden en het bevorderen van samenwerking tussen onze verschillende vestigingen.

Voortdurende ontwikkeling

Kärcher streeft ernaar om nieuwe, getalenteerde professionals aan te trekken en het potentieel van bestaande medewerkers te optimaliseren. We bouwen voort op de opleidingsprogramma’s die we in de loop der jaren steeds verder hebben ontwikkeld en op een gestandaardiseerd talentmanagementproces in combinatie met gerichte bijscholing. Op deze manier stimuleren we de ontwikkeling van de noodzakelijke toekomstige competenties - gebaseerd op het Kärcher competentiemodel. ​


Symbool personeelsbehoud

85%

deelname aan het laatste wereldwijde medewerkersonderzoek

Symbool beker

46e plaats

in Forbes' ranking 'World's Best Employers' (10e plaats in Duitsland)

Symbool baret

2,5 dag

per medewerker voor bijscholingsmaatregelen op het hoofdkantoor

Symbool bijscholing

5%

opleidingsquota op het hoofdkantoor

Symbool gloeilamp

> 100 ideeën

voor meer duurzaamheid in Brazilië in een ideeëncampagne

Symbool trein

726

duurzame reisdagen bij de Kärcher Industrial Vacuuming Sustainability Challenge

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

Bij Kärcher moet iedereen zijn eigen potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit, fysieke en mentale capaciteiten, sociale achtergrond, seksuele geaardheid of religie en ideologie. We zijn er bij Kärcher trots op dat er mensen van meer dan 116 verschillende nationaliteiten succesvol met elkaar samenwerken in ruim 80 landen. Diversiteit versterkt onze samenwerking, ons inzicht in de behoeften van onze klanten en onze innovatieve kracht. Om ons streven naar een diversiteit aan medewerkers te onderbouwen, hebben we het onderwerp diversiteit en inclusie in 2021 verankerd in onze Corporate Guiding Principles (Ondernemingsbeleid).

Verklaring van de Raad van Bestuur

“Bij Kärcher maken we het verschil met onze dagelijkse manier van werken, onze interacties met elkaar en onze diversiteit. Het zijn de verschillende inzichten, de expertise en de vaardigheden van onze medewerkers in 82 landen die het verschil maken. Want alleen diegenen die zich concentreren op de verschillende behoeften en problemen van hun klanten, kunnen oplossingen aandragen die niet alleen de beste reiniging bieden, maar ook bijdragen aan waardebehoud. Diversiteit en inclusie maken dat onze bedrijfscultuur leeft. Ze zorgen dat we verder komen als bedrijf, maar vooral ook als samenleving.”


Maatschappelijke betrokkenheid

Kärcher is zich terdege bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom steunen we goede doelen en organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving en staan voor waarden zoals familie, onderwijs en gelijke kansen, evenals de bescherming van het milieu en hulpbronnen. Op alle drie de gebieden - donaties en sponsoring, langetermijnpartnerschappen en werknemersbetrokkenheid - vervullen we onze rol als maatschappelijke speler en zetten we ons zo in voor het behoud van waarden, of die nu sociaal of ecologisch zijn. Mede daarom is waardebehoud het centrale aandachtspunt in ons ‘Social Hero-initiatief', een van de drie pijlers van onze Duurzaamheidsstrategie 2025.

Symbool wereldbol
Symbool donaties en sponsoracties

Zakkenoplossing tegen plastic afval uit de oceaan

De vervuiling van de oceanen is een enorm probleem. De niet-overheidsorganisaties One Earth - One Ocean en COMPED pakken dit probleem actief aan en bevrijden de wateren van afval in Cambodja. Kärcher steunt hen hierbij.

Lees verder

In dienst van de samenleving

Voor Kärcher betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen ook verantwoordelijkheid nemen en iets goeds doen buiten de onderneming. Naast onze inzet voor cultuursponsoring zetten we ons ook in voor het behoud van maatschappelijke normen en waarden.

Lees verder

Eindelijk leren in plaats van water halen

Met het initiatief ‘Clean Water for the World’ zetten het Global Nature Fund en Kärcher zich in voor de waterkwaliteit in opkomende en ontwikkelingslanden. Het doel: de waterproblematiek holistisch aanpakken. In een school in het Oost-Afrikaanse Burundi wordt nu voor de eerste keer een Kärcher-product voor waterzuivering ingezet.

Lees verder

Cultuursponsoring

Al meer dan 40 jaar zetten wij ons als reinigingsspecialist kosteloos in voor het behoud van historische monumenten en gebouwen. Tot op heden heeft Kärcher zijn ervaringen en expertise gedemonstreerd bij meer dan 150 restauratieprojecten wereldwijd. Onze reinigingsproducten komen nergens beter tot uitdrukking dan bij onze internationale reinigingsprojecten.

Lees verder

ONZE ACTIEGEBIEDEN