Duurzaamheid. Vanaf het begin.

Verantwoordelijkheid nemen - dat was vanaf het begin een essentieel onderdeel van de bedrijfscultuur bij Kärcher. Alfred Kärcher en zijn vrouw lieten zich leiden door het inzicht dat duurzaam economisch succes alleen mogelijk is door rekening te houden met sociale kwesties.

Alfred and Irene Kärcher

Duurzaamheid in de geschiedenis van het bedrijf

Duurzaam denken en handelen heeft bij Kärcher een lange traditie. Voor Alfred Kärcher zelf waren het welzijn van zijn medewerkers en de bescherming van het milieu zaken die hem nauw aan het hart lagen. In 1939, toen het beginnende bedrijf naar Winnenden verhuisde, bouwde Alfred Kärcher zijn eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein. In 1940 richtte hij de Alfred Kärcher-stichting voor werknemers in nood op, die speelgoed produceerde om van 1943 tot 1948 de kinderen van werknemers als kerstcadeautjes te geven. Daarna volgden vele andere mijlpalen.

Zelfs vandaag de dag is het concept van duurzaamheid nog steeds diep in het bedrijf verankerd. We hebben onszelf een duidelijk doel gesteld voor ons duurzaamheidsbeheer. We willen dé referentie worden in de schoonmaakmarkt op het gebied van duurzaamheid met het hoogste klantbewustzijn en klanttevredenheid. Om deze visie te realiseren, vertrouwt de Kärcher Group op strategische duurzaamheidsdoelstellingen van meerdere jaren. De gedachte hierachter is dat duurzaamheid een bedrijf moet doordringen om effect te bereiken.

Drie strategische themagebieden vastgesteld
Voortbouwend op de resultaten van een stakeholderonderzoek, werd in 2014 het duurzaamheidsprogramma "Sustainability Excellence" goedgekeurd. Het omvat 14 overkoepelende doelstellingen voor de hele Groep, die zijn opgesplitst in zes actiegebieden en gericht zijn op de principes van het "UN Global Compact", dat we in 2011 hebben ondertekend. Begin 2016 hebben we ons gecommitteerd aan het "Paris Pledge for Action "en bijgevolg tot wereldwijde klimaatbescherming met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 ° C.

Met de eerste duurzaamheidsstrategie werd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opnieuw belangrijk en systematisch ontwikkeld. Daartoe werden bijvoorbeeld op alle productie- en logistieke sites milieufunctionarissen aangesteld, die ook op hun site aanspreekpunt zijn voor duurzaamheidsmanagement. De maatregelen worden voor de hele Kärcher Group gecoördineerd in een MVO-stuurgroep. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn de drie strategische themagebieden "Natuur, cultuur, samenleving", "Producten en toeleveringsketen" en "Medewerkers".

Kijken naar de toekomst

Met de duurzaamheidsdoelstellingen 2025 hebben we drie initiatieven gebundeld om de duurzaamheidsprestaties verder te verbeteren. Ze zijn gebaseerd op de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling en volgen het duurzaamheidsprogramma "Sustainability Excellence". De drie initiatieven "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" en "Social Hero" vormen een paraplu voor verschillende projecten en doelstellingen.

Bedrijfsgeschiedenis en actuele duurzaamheidsvraagstukken