Αγωγός οροφής 5-30° 200

Αγωγός οροφής 5-30° 200

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,6
Συμβατές μηχανές