Ακροφύσιο χειρός

Για Puzzi 100/200/300

Puzzi 100, Puzzi 200, Puzzi 300.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,2
Συμβατές μηχανές