Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1

Σακούλα χάρτινου φίλτρου για όλες τις εκδόσεις της ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1 . Χονδρική συσκευασία των 300 τεμ. κατηγορία σκόνης M,

Για αγορά χύδην: 300 χάρτινες σακούλες φίλτρου, (BIA-C κλάσης σκόνης Μ), κατάλληλες για όλες τις βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 7/1 και T 10/1.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Pieces) 300
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 13,1