Φορτιστής, 24 V

Για μπαταρία 6.654-070

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος μπαταρίας ξεχωριστά
Τάση μπαταρίας (V) 24
Εξαρτήματα