Κάλυμμα χωρίς σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες

Ανταλλάξιμο κάλυμμα δοχείου ακάθαρτου νερού χωρίς τη χρήση εργαλείου για μηχανήματα της σειράς B 40 χωρίς σύστημα καθαρισμού δοχείου.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα ανά μονάδα (Pieces) 1
Ποσότητα (Pieces) 1
Μήκος (mm) 720
Βάρος (kg) 2,8
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 5,4
Συμβατές μηχανές