Κιτ σύνδεσης S 65

Κιτ εξαρτημάτων σύνδεσης της κεφαλής δαπέδου S 65 στο μηχάνημα B 90 R.

Κιτ για τη σύνδεση της κεφαλής βούρτσας S 65 και του μηχανήματος B 90 R.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,8
Συμβατές μηχανές