Κυλινδρική βούρτσα

Μαλακές μαύρες τυπικές τρίχες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεσμος σωλήνα (mm) 475
Βάρος (kg) 0,3
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 450 x 61 x 61
Συμβατές μηχανές