Πρόσθετο κιτ για πλευρικό κάλυμμα σαρώθρου KM 10

Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας για σάρωθρα αναρρόφησης KM 105 Για μείωση της σκόνης καθώς μειώνεται αποτελεσματικά η διασπορά της σκόνης με αποτέλεσμα να μη σκονίζεται ο εξοπλισμός και ο περιβάλλων χώρος.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28522437
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 5,9