ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σκόνη χαρτιού, σκόνη χρωστικών υλών, υγρά χρώματα και ενισχυτικά απελευθερώνονται κατά την παραγωγή των μέσων εκτύπωσης. Ορισμένες από αυτές τις ουσίες είναι εξαιρετικά τοξικές και απαιτούν μηχανές αναρρόφησης υψηλής απόδοσης, όπως αυτές που δημιουργούμε για τη βιομηχανία εκτύπωσης εδώ και δεκαετίες.

Print_IV

Χρήση:

  • Αναρρόφηση ινών κυτταρίνης κατά τον καθαρισμό μηχανημάτων στη βιομηχανία χαρτιού
  • Αναρρόφηση λεπτόκοκκων έως χονδρόκοκκων θραυσμάτων σε μηχανήματα τεμαχισμού
  • Καθαρισμός εκτυπωτών
  • Αναρρόφηση σκονών χρωστικών υλών

 

Πρόκληση:

  • Εξαιρετικά λεπτόκοκκη και εκρηκτική σκόνη
  • Χονδρόκοκκα θραύσματα χαρτιού


Αποτέλεσμα:

  • Διασφάλιση ποιότητας και επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Προστασία της υγείας

Κατάλληλα μηχανήματα: