ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ

Οι εργασίες στεγνού και υγρού καθαρισμού είναι συχνές στη βιομηχανία, από τον καθαρισμό συντήρησης μέχρι τον καθαρισμό στα πλαίσια συνεχούς λειτουργίας. Οι βιομηχανικές μηχανές αναρρόφησης που παρέχουμε σας προσφέρουν όλες τις δυνατότητες για αναρρόφηση όλων των ειδών υγρής και στερεάς ύλης.