ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Στη βιομηχανία ξύλου και επίπλων, τα πριονίδια, τα ροκανίδια και τα υπολείμματα κοπής(γρέζια) αποτελούν συνεχή και πραγματικό κίνδυνο για την υγεία. Επιπλέον, αυτές οι ουσίες κυμαίνονται από εξαιρετικά εύφλεκτες έως εκρηκτικές. Με τη χρήση των εξειδικευμένων συστημάτων αναρρόφησης που παρέχουμε μπορείτε να αποτρέψετε τη συγκέντρωση σκόνης και ροκανιδιών στο περιβάλλον εργασίας που μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα με αξιόπιστο τρόπο.

WF_IV

Χρήση:

  • Συντήρηση και καθαρισμός μηχανημάτων
  • Συνεχής αναρρόφηση ροκανιδιών και σκόνης σε μηχανήματα φρεζαρίσματος ή λείανσης, σε πριόνια, μηχανήματα μη αυτόματης επεξεργασίας κλπ

.

Πρόκληση:

  • Εξαιρετικά εύφλεκτη έως εκρηκτική σκόνη
  • Επικίνδυνη σκόνη
  • Συχνά μεγάλες ποσότητες σκόνης

 

Αποτέλεσμα:

  • Προστασία της υγείας και ασφάλεια στην εργασία

Κατάλληλα μηχανήματα: