ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Η βιομηχανία μεταλλουργίας, από τη βιομηχανία μετάλλων και τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι μια βασική βιομηχανία με προηγμένες διαδικασίες. Κατά την επεξεργασία μετάλλων δημιουργούνται μεγάλες ποσότητες λειαντικών γάζων αναμεμιγμένων με ψυκτικά λιπαντικά. Ο καθαρισμός των χώρων εργασίας καθώς και των μηχανών, επίσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, περιλαμβάνει σημαντικές εργασίες που επηρεάζουν σημαντικά την αποδοτικότητα και την οικονομία. Με τις λύσεις αναρρόφησης, έχετε βέλτιστη αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας.

IV_metal

Χρήση:

 • Αναρρόφηση υπολειμμάτων κοπής και υγρών σε όλες τις μηχανικές επεξεργασίες όπως φρεζάρισμα, τόρνευση, τρόχισμα, λείανση, εξομάλυνση επιφανειών ή τρίψιμο
 • Συντήρηση, καθαρισμός κατεργαζόμενων αντικειμένων και μηχανημάτων
 • Συνεχής αναρρόφηση μηχανημάτων επεξεργασίας κατά τη διαδικασία

Πρόκληση:

 • Επιβάρυνση μηχανών επεξεργασίας από (αιχμηρά) υπολείμματα κοπής(γρέζια), σκόνη λείανσης και μπογιάς, σκωρία, καύσιμης σκόνης, λιπαντικά και γαλακτώματα ψύξης
 • Διαχωρισμός υπολειμμάτων κοπής και λιπαντικών ψύξης

Αποτέλεσμα:

 • Οι διαδικασίες παραγωγής διατηρούνται καθαρές
 • Οι διακοπές λειτουργίας ελαχιστοποιούνται
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων επεξεργασίας
 • Αύξηση της ακρίβειας στην παραγωγή
 • Αύξηση της αξιοπιστίας της διαδικασίας και της ασφάλειας στην εργασία
 • Αξιόπιστος διαχωρισμός υπολειμμάτων κοπής και υγρών
 • Ανθεκτικές και στιβαρές λύσεις
 • Συνεχής λειτουργία και σύντομοι χρόνοι καθαρισμού χάρη στην υψηλή ισχύ αναρρόφησης

Appropriate machines: