Colonnades

Oude glans nieuw verworven

In september 1999 leverde Kärcher als fabrikant van reinigingsapparatuur officieel de gereinigde Bernini-colonnades aan het Vaticaan op. De werkzaamheden hadden in totaal ca. tien maanden in beslag genomen. Hierbij werd voor het eerst een grootschalige straalmethode toegepast, met behulp waarvan het omvangrijkste reinigingsproject tot dusver (284 travertijnzuilen en 88 pilasters, met een te reinigen oppervlak van meer dan 25.000 m2) in een economisch verantwoorde tijd kon worden uitgevoerd, zonder dat er concessies hoefden te worden gedaan aan wat met het oog op monumentenzorg wenselijk was.

Het bijzondere aan straaltechniek zit hem in de flexibiliteit: alle reinigingsfactoren (straalmiddel, water, stoom, druk en temperatuur) kunnen naar eigen inzicht worden gevarieerd. Hierdoor kunnen niet alleen alle geveloppervlakken behandeld en alle vormen van verontreiniging verwijderd worden, maar worden ook hoge oppervlakprestaties bereikt.

Met de reiniging van de colonnades wilde Kärcher een eigen bijdrage aan het behoud van historische bouwwerken in Rome leveren en tegelijkertijd zijn competentie op het gebied van dermate lastige reinigingstaken opnieuw aantonen.

Op grondige en behoedzame wijze heeft Kärcher de 284 zuilen en 88 pilasters van de Bernini-colonnades op het St. Pietersplein gereinigd. Hier ziet u de gereinigde zuilen.

Colonnades
Colonnades
Colonnades