Praags Nationaal Theater

In het kader van uitgebreide restauratiemaatregelen aan het Praags nationale theater zet Kärcher zich in voor het al bijna 130 jaar oude gebouw: Het familiebedrijf ondersteunt de werkzaamheden door eigen ervaring en zijn reinigingstechnieken; hierdoor kunnen voor het gesteente schadelijke verontreinigingen veilig van de gevel van het theater worden verwijderd. De werkzaamheden werden door het lokale bedrijf ART Kodiak s.r.o. uitgevoerd. Begonnen werd met de noordgevel; de restauratie zal naar verwachting vier jaar omvatten.

De rijk versierde gevel van het tussen 1868 en 1881 in neonrenaissance-stijl gebouwde theater bestaat hoofdzakelijk uit zandsteen en pleisterwerk. Deze werd tussen 1977 en 1983 tijdens een eerste restauratie gereinigd en voorzien van een – zoals achteraf zou blijken – niet adequate acryllaag. Deze zal in het kader van de restauratie worden verwijderd. Sindsdien is er op het oppervlak een afzetting van o.a. stof, biologische begroeiing en emissieaanslag ontstaan. De zwarte, deels zeer hardnekkige verontreinigingen en afzettingen hebben niet alleen een nadelig effect op het uiterlijk van het gebouw, ze beschadigen ook de substantie van het natuurgesteente en moeten daarom worden verwijderd.

In samenwerking met de eigenaar, restaurateurs en vertegenwoordigers van de verantwoordelijk monumentenzorginstantie hebben technici van Kärcher voorafgaand aan de restauratiewerkzaamheden tests uitgevoerd en de optimale reinigingsmethode bepaald. Zo wordt voor de werkzaamheden een deeltjesstraalmethode (droog) en als straalmiddel calciummagnesiumcarbonaat met een hardheid van Mohs 3-3,5 en een korrelgrootte van 5-300μm toegepast. Lastig bereikbare plaatsen op het zeer fijne steenbouwwerk worden met een chemisch afbijtmiddel behandeld en vervolgens met de warmwater-hogedrukreiniger gereinigd.

Kärcher stelt aan de organisatie „Nationaal theater Praag“, die zich voor de restauratie verantwoordelijk verklaart, de vereiste apparaten, warmwater-hogedrukreiniger, straalsystemen en nat-/droogzuigers, alsmede reinigings- en straalmiddelen beschikbaar.