Vigeland-beeldenpark

Monoliet im Vigeland-Skulpturenpark door Kärcher gereinigd

In het kader van culturele sponsoring heeft Kärcher zich in 2008 ingezet voor restauratorische reiniging van de befaamde monoliet en de omringende 36 beelden in het centrum van het Vigelandpark in Oslo. Op veilige wijze werden moderne reinigingstechnieken ingezet, om de kunstwerken permanent te behouden en deze van hardnekkige en voor het gesteente schadelijke verontreinigingen te ontdoen. De werkzaamheden vond in nauwe samenwerking met Noorse en Duitse restaurateurs en wetenschappers plaats.

In de loop van de jaren hadden er zich emissievuil, vogelpoep, algen, mossen, schimmels en vettige afzettingen gevormd op de granietoppervlakken van de beelden. Deze werden met verwarmde hogedrukreinigers verwijderd, zonder dat er nog chemische middelen aan te pas kwamen. Er werd alleen gebruik gemaakt van warm water, dat met een relatief lage kracht verontreinigingen van het oppervlak losmaakt. Op enkele plaatsen werden hardnekkige vuillagen verwijderd door middel van lagedrukstraalmethodes, waarbij gebruik werd gemaakt van een zeer zacht straalmiddel. Voor de werkzaamheden aan de monoliet was een stellage nodig; de 36 beelden waren vanaf de grond volledig bereikbaar. Om de plateaus te reinigen werden bovendien veeg- en schrobzuigmachines ingezet. De werkzaamheden hebben vier weken in beslag genomen.

Gustav Vigeland (1869-1943) was een van de belangrijkste beeldhouwers van Noorwegen. De laatste twee decennia van zijn leven wijdde de kunstenaar zich aan het beeldenpark in Oslo. Het middelpunt wordt gevormd door een granieten monoliet op een plateau; hieruit zijn 121 verstrengelde menselijke figuren gebeeldhouwd. De monoliet wordt daarbij omringd door 36 straalvormig geplaatste granietgroepen op een cirkelvormige trap die de levenscyclus vormen. In totaal zijn in het park 192 kunstwerken van Vigeland te zien.

Vigeland-beeldenpark
Vigeland-beeldenpark
Vigeland-beeldenpark