Βούρτσα για καθαρισμό χαλιών, μεσαίο-μαλακό, μπλε, 170 mm

Βούρτσα για το σαπούνισμα των χαλιών, μπλε, 170 mm

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μπλε
Σκληρότητα / τύπος βούρτσας μεσαίο-μαλακό
Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,5