Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 170/600

Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 3,9
Συμβατές μηχανές