Φάρος προειδοποίησης

Για αυξημένη ασφάλεια

Αριθμός παραγγελίας: 2.852-057.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28520577
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 4,4