Φωτισμός StVZO στο κάλυμμα του οχήματος

Για την έγκριση του σάρωθρου KM 130/300 R D για χρήση σε δρόμους και την εγκατάσταση στις καμπίνες: κιτ StVZO kit, που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φώτα φρένων, ενδεικτικές λυχνίες, φώτα κινδύνου και κόρνα.

Αριθμός παραγγελίας: 2.852-201.7
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.852-201.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 6
Συμβατές μηχανές