Κόκκινη βούρτσα 30/4 C, μεσαίο, κόκκινο, 280 mm

Ενδείκνυται για όλες τις εργασίες καθαρισμού, ακόμα και σε ευαίσθητα δάπεδα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σκληρότητα / τύπος βούρτσας μεσαίο