Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
SanitPro Allsan Καθημερινό Καθαριστικό 33340470 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/choroi-ygieinis/sanitpro-allsan-kathimerino-katharistiko-33340470.html Το καθημερινό μας καθαριστικό εξασφαλίζει καθαριότητα και διατηρεί τα πολύτιμα υγειονομικά εξαρτήματα. Επιπλέον, η τακτική χρήση εμποδίζει αποτελεσματικά την δημιουργία αποθέσεων ασβέστου.

SanitPro Allsan Καθημερινό Καθαριστικό

Το καθημερινό μας καθαριστικό εξασφαλίζει καθαριότητα και διατηρεί τα πολύτιμα υγειονομικά εξαρτήματα. Επιπλέον, η τακτική χρήση εμποδίζει αποτελεσματικά την δημιουργία αποθέσεων ασβέστου.

Αριθμός παραγγελίας: 3.334-047.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,1
Προϊόν
 • άρωμα μακράς διάρκειας
 • λάμψη χωρίς ραβδώσεις, με νερό-απωθητική δράση
 • μη διαβρωτικό
 • Ισχυρός σχηματισμός αφρού
 SanitPro Allsan Καθημερινό Καθαριστικό
 SanitPro Allsan Καθημερινό Καθαριστικό
 SanitPro Allsan Καθημερινό Καθαριστικό
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επικίνδυνο
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • P102 Μακριά από παιδιά.
 • P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Videos
Πεδία εφαρμογής
 • Υγειονομικές εγκαταστάσεις