Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
Υγρό κρυσταλλοποίησης RM 749 62952840 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/dapedo/katharistika-syntirisis/ygro-krystallopoiisis-rm-749-62952840.html Υγρό κρυσταλλοποίησης για την περιποίηση και τη σκλήρυνση ασβεστούχων δαπέδων, όπως μάρμαρο, μωσαϊκό και τσιμεντόλιθιο. Το κρυσταλλοποιημένο δάπεδο είναι σκληρότερο και πιο ανθεκτικό.

Υγρό κρυσταλλοποίησης RM 749

Υγρό κρυσταλλοποίησης για την περιποίηση και τη σκλήρυνση ασβεστούχων δαπέδων, όπως μάρμαρο, μωσαϊκό και τσιμεντόλιθιο. Το κρυσταλλοποιημένο δάπεδο είναι σκληρότερο και πιο ανθεκτικό.

Αριθμός παραγγελίας: 6.295-284.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 11,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 / 188 / 307
Προϊόν
 • Αποτελεσματικό κρυσταλλικό υγρό για όλα τα ασβεστώδη δάπεδα, όπως μάρμαρο, μωσαικό και χυτή πέτρα
 • Παράγει μία ανθεκτική επιφάνεια συμπιέζοντας την πέτρα
 • Δίνει στις επιφάνειες μία νέα λάμψη
 • Ο χαρακτήρας της πέτρας διατηρείται
 • Κάνει τον μελλοντικό καθαρισμό των επιφανειών ευκολότερο (λιγότερο μεταγενέστερο λέρωμα)
 • Ιδιαίτερα παραγωγικό
 • Άμεσα προσβάσιμο ξανά μετά την εφαρμογή
 • Χωρίς NTA
 Υγρό κρυσταλλοποίησης RM 749
 Υγρό κρυσταλλοποίησης RM 749
 Υγρό κρυσταλλοποίησης RM 749
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επικίνδυνο
 • H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
 • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
 • Δάπεδα από ασβεστόλιθο