Εργαλείο για τάπητες από πέτρα, για σκληρές επιφάνειες

Για τον καθαρισμό των πλακόστρωτων με ένα εξάρτημα πλύσης-απόπλυσης

Για τον καθαρισμό πέτρινων δαπέδων με συσκευή πλύσης-απόπλυσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 2,7
Συμβατές μηχανές