Κυλινδρική βούρτσα

Κυλινδρική βούρτσα για το CV 38, αντιστατική.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεσμος σωλήνα (mm) 375
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,3
Videos
Συμβατές μηχανές