Προστατευτική οροφή για τους χειριστές με φάρο που αναβοσβήνει

Απαιτείται για τη λειτουργία του σαρώθρου σε αποθήκες με μεγάλο ύψος. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.640-496.7
Συμβατές μηχανές