Σωλήνας αναρρόφησης εκνεφωμάτων, 4 μ.

Πλήρης, μεταλλικός σύνδεσμος

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 2,2
Συμβατές μηχανές