Σωλήνας αναρρόφησης εκνεφωμάτων, 4 μ.

Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 500 x 500 x 100
Συμβατές μηχανές