Αντλιες αποστραγγισης

Οι βυθιζόμενες αντλίες της Kärcher είναι εξοπλισμένες με κεραμική σφράγιση δακτυλίου, μία δοκιμασμένη λύση, η οποία συχνά χρησιμοποιείται στον επαγγελματικό τομέα. Η σφράγιση υψηλής ποιότητας κάνει τις αντλίες περισσότερο στιβαρές και επιμηκύνει το χρόνο που θα χρειαστούν service, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικές και για ιδιωτική χρήση. Οι βυθιζόμενες αντλίες ακάθαρτου νερού μεταφέρουν εύκολα το ακάθαρτο νερό από το σημείο Α στο σημείο Β. Οι βυθιζόμενες αντλίες με επίπεδη αναρρόφηση μπορούν να αντλήσουν νερό σε βάθος μόιλς ενός χιλιοστού, εξασφαλίζοντας στεγνό αποτελέσματα.

Kärcher
Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
Κεφαλή παροχής (m)
Πεδία εφαρμογής
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού
0 Προϊόντα