Βιομηχανια

Ένας έμπειρος συνεργάτης στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε για όλες τις βιομηχανικές εργασίες καθαρισμού. Η παραγωγή μπορεί να είναι ομαλή μόνο όταν όλα τα κομμάτια συναρμολογούνται άψογα. Το ίδιο ισχύει και για τις διαδικασίες του καθαρισμού: ο αποτελεσματικός καθαρισμός είναι εφικτός μόνο αν όλα τα διαλύματα συνδυάζονται αρμονικά. Γι’ αυτό η Kärcher, ως προμηθευτής συστημάτων σε όλους τους κλάδους, προσφέρει αποτελεσματικά, ασφαλή, ισχυρά και εξατομικευμένα διαλύματα καθαρισμού.

Maschinenbau

Βιομηχανία τροφίμων

Η παραγωγή τροφίμων υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς υγιεινής, τόσο στο στάδιο παραγωγής όσο και στα προηγούμενα και επόμενα στάδια.

Κατασκευή μηχανημάτων

Στη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων, είναι σημαντικό να βρείτε ένα συνεργάτη καθαρισμού ικανό να παρέχει λύση σε κάθε πρόκληση και φροντίσει για την παραμικρή λεπτομέρεια.

Βιομηχανία χημικών

Στη βιομηχανία χημικών απαντώνται καθημερινά όλα τα είδη βρωμιάς, όπως λεπτή σκόνη, κολλώδεις επικαθίσεις, καυστικά υγρά, ορυκτέλαια και κόκκοι.