Μηχανές καθαρισμού χαλιών

Μηχανήματα καθαρισμού χαλιών – αποτελεσματικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χαλιών. Τα μηχανήματα καθαρισμού χαλιών της Kärcher καθιστούν δυνατό τον οικονομικό εις βάθος καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χαλιών. Είναι κατάλληλα τόσο για τη συνήθη μέθοδο ψεκασμού- αναρρόφησης όσο και για μία νέα μέθοδο ενδιάμεσου καθαρισμού.

0 Προϊόντα
Kärcher Μηχανήματα καθαρισμού χαλιών – αποτελεσματικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χαλιών.