Adapter DN50/DN51

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ID 50