Устойчива ефективност

Защитата на околната среда и устойчивостта са обещание, което изпълняваме всеки ден с нашата гама за екологична ефективност.

eco efficiency

Ефективност, за по-големи постижения

Името Керхер е синоним на производителност, качество и иновации в световен мащаб. Също и за експертиза за почистване, която поставя стандарти. Като световен лидер на пазара за системи за почистване, Керхер е не само движеща сила за технологичните разработки в тази област. Над 600 служители в научноизследователската и развойна дейност работят върху по-ефективни и екологично чисти продукти и процеси. Чрез използването на най-съвременните технологии при проектирането, разработването и тестването постигаме още по-голяма ефективност, по-дълъг експлоатационен живот и по-добра защита на околната среда. Ние подсилваме това с високо ниво на обслужване през целия жизнен цикъл на нашите продукти до връщането и правилното рециклиране. Винаги сме се ръководили от принципа, че за нас клиентът е мярката на нещата. С две думи, с гама, която позволява на бъдещето да се разраства от чувство за отговорност: eco!efficiency на Kärcher.

High recyclability
Намалена консумация на вода
Намалени емисии на CO₂
Намалено използване на материали
Минимално замърсяване с отпадни води