Отговорност за служителите

Каква е основата за успеха на една компания? Вярваме, че успехът се обуславя от работниците и служителите. Ето защо Kärcher провежда фирмена политика, фокусирана върху хората и откритото общуване. Искаме да създадем възможно най-добра работна среда - било то чрез гъвкаво работно време, многобройни възможности за по-нататъшно развитие, субсидирани грижи за децата, интеграционна подкрепа след заболяване или развитие на фирмен спорт.

Sustainability Employees Banner full

"Хората от нашата компания са гаранта за нашия успех."

Семейните ценности са близки до сърцата на всеки. Ето защо ние поемаме отговорност за здравето на нашите служители и се застъпваме за тяхното по-нататъшно развитие.

Алфред Керхер и описал специалните си отношения със своите служители със следните думи: "Хората в нашата компания са гарантите за нашия успех." Неговата позиция както и преди се явява ръководен принцип и основа на фирмената политика, в която съчетаването на кариерно развите и грижата за семейството, здравето на служителите и тяхното професионално развитие и обучение играят централна роля.

Ние се отнасяме с уважение и признателност към нашите служители. Благодарение на решителното и неотстъпно поведение в този аспект, Kärcher успя да се превърне в глобален пазарен и технологичен лидер в технологиите за почистване.

Нашата работа и проекти за служителите

Supply_Chain_Academy_CSR_use_02

Рециклирайте хартията, а не идеите

Ролята на мениджъра по устойчиво развитие е била създадена, за да се гарантира, че предприятията на Kärcher по целия свят ще се развиват и ще имат еднакъв начин и темп на устойчиво развитие. Трима мениджъри обясняват значението на своята работа и с какви уникални регионални предизвикателства са принудени да се справят.

> Прочетете повече

CSR Breakfast 2020+

Всяко мнение е от значение - служителите поставят пред себе си цели за устойчиво развитие

Ако даден проблем засяга всички, то тогава всеки един също трябва да може да изкаже своето мнение. На "Закуска за обсъждане на въпросите за устойчиво развитие 2020+" служители от Бразилия, Китай и Германия дадоха своя значителен принос за определянето на стратегията до 2025 г.

> Прочетете повече

Teaser Employee Survey 2019

Анкета сред служителите през 2019

Почти 11 000 служители по целия свят взеха участие в анкетата на служителите на Kärcher през 2019 г. Високият процент на отговорили 87% показва силната идентификация на нашите служители с компанията и техния интерес за по-нататъшно развитие на Kärcher. Анкетата, направена сред служителите им даде възможност да изразят личното си становище и мнение.

Преглед: Нашите задължения към служителите

Employee world meeting

Подобряване на глобалното сътрудничество

Анкетата между служителите ни показва какво правим в момента добре и областите, които изискват повече работа. Нашите служители по целия свят са щастливи да работят за Kärcher и се идентифицират много силно с компанията. Искаме да направим допълнителни подобрения, когато става въпрос например за сътрудничеството между различните отдели и различните държави. Приетите мерки включват първото събрание - среща на сътрудниците, която проведохме в началото на 2018 г. и която имаше голям успех. На тази среща участниците обсъдиха възможностите за подобряване на международното сътрудничество в Kärcher.

Innovation lab

Допир до Силициевата долина: Иновационната лаборатория

В лабораторията за иновации на Kärcher служители от различни области работят съвместно върху различни иновации. Екипите не само разработват нови продукти и услуги, но едновременно работят и върху целия бизнес модел. Целта е да се направи такъв успешен, който не просто да открие нови сфери на успешен бизнес, но и да стимулира предприемаческия начин на мислене в културата на Kärcher. Служители от всички отдели могат да подават заявки за участие в конкурса за иновационни предизвикателства.

Betriebssport

Цялостен здравен мениджмънт

Здравето на нашите служители беше определено в нашата стратегия за устойчиво развитие до 2020 г. като ценност, която трябва да бъде трайно заложена в нашата корпоративна култура. За поддържане на доброто здраве сред нашите служители, ние разработихме различни мерки, които ще се прилагат постепенно и ще се оценяват редовно. Например имаме работни станции, които биват редовно проверявани и оптимизирани, за да се осигури възможно най-добрата им ергономичност. Във всички предприятия на Kärcher допълнително провеждаме здравни кампании, които са специално адаптирани към работещите там, които варират от ввъвеждане на активни обедни почивки до провеждането на грипни ваксинации.

Mitarbeiter 1

Програма за успех

Служители в 60 държави и в 100 компании - всеки човек трябва да има еднакви възможности да се развива в съответствие с ролята си, да бъде оценяван по една и съща система и да му се предлагат еднакви мерки за обучение, които да му подхождат. Ето защо разработихме глобална стандартизирана програма за професионално развитие на нашите служители - обединена в международна платформа.

Beruf und Familie

Съвместимост на кариерата и семейството

През декември 2013 г. ние бяхме сертифицирани като семейна компания със сертификат "audit berufundfamilie". Сертификатът се явява знак за компаниите, които са особено ангажирани с по-нататъшното развитие на мерки в услуга на семейството на работното място. В допълнение към опциите, включително модели на непълно работно време и гъвкаво работно време, в Германия субсидираме грижите за децата и организираме програми за почивки за децата на нашите служители.

Produktionsmitarbeiter

Кариерата и обучението могат да се комбинират

Служители, които паралелно с работата си следват за придобиване на по-висока квалификация, като за инженерна специалност, за ръководна длъжност или академична степен, могат да получат финансиране по грантова схема за финансова безвъзмездна помощ от Kärcher, за времето си на обучение по бакалавърска или магистърска програма. Тази мярка, инициирана от Направлението на компанията по развитие на човешките ресурси, зае второ място в Конкурса Награди на Отлично развитие на човешките ресурси за 2014 г., провеждан от специализираното списание "Мениджър човешки ресурси".