Отговорност за служителите

На какво се основава успехът на една компания? Вярваме, че той се основава на нейните служители. Ето защо Kärcher прилага корпоративна политика и отворена комуникация, ориентирана към хората. Искаме да създадем възможно най-добра работна среда - чрез гъвкаво работно време, чрез многобройни възможности за кариерно развитие, чрез субсидирани грижи за децата, чрез помощ за интеграция след болест или чрез фирмен спорт.

Mitarbeiter

Общо проучване на служителите за 2017 година

Успехът, който проправя пътя към бъдещето: Отговорът на първото общо изследване на служителите на Kärcher през май 2017 г. е от изключителна важност и проучването дава ключови идеи в следните аспекти: Какво мислят хората в Kärcher за техния работодател? Какво върви добре; къде има потенциал за подобрение? Ръководството на компанията попита и компанията отговори - с желанието на служителите да се включат в процесите за бъдещето на фирмата.

Изследването е изпратено до 12 000 служители, намиращи се по цял свят по едно и също време. Получени били впечатляващ брой отговори: 86% от всичките служители са взели участие в проучването. Освен това резултатите са дали поводи за гордост:

  • 93% твърдо вярват в продуктите и услугите, предлагани от Kärcher
  • 90% са горди да работят в Kärcher
  • 90% са готови да положат допълнителни усилия, за да осигурят успех на Kärcher
  • 85% показват трайна ангажираност, т.е. те се идентифицират с компанията и проявяват над средната степен на отдаденост в работата си
  • 86% смятат, че Kärcher поема социална и обществена отговорност
Гласуване за бъдещето

Нашият ангажимент за служителите

Employee world meeting

Подобряване на общото съвместно сътрудничество

Проучване сред служителите ни показа кои са нещата които правим добре и кои са нещата, които изискват повече работа: това, което правим добре е, че нашите служители по целия свят се чувстват щастливи, че работят за Kärcher и че се чувстват свързани много силно с компанията. За в бъдеще искаме да подобрим сътрудничеството между различните отдели и държави, например, като стъпка в тази посока бе първата световна среща на служителите на фирмата, проведена с голям успех в началото на 2018 г. На тази среща участниците посочиха възможности за подобряване на международното сътрудничество в Kärcher.

Innovation Lab

Докосване до Силиконовата долина: Лабораторията за иновации

В Лабораторията за Иновации на Kärcher във Вининден, служителите от различни области си сътрудничат по различни иновационни проекти. Екипите не само разработват нови продукти и услуги, но същевременно работят и върху целия бъдещ бизнес модел на фирмата. Целта е да се учреди действителен старт-ъп звено, което не е само отваряне на успешни нови бизнес области, но и насърчаване на предприемаческия дух на базата на културата на Kärcher. Служители от всички отдели могат да кандидатстват за участие в проектите с иновационни предизвикателства.

 

Betriebssport

Цялостно управление на здравето

Стратегията ни за устойчивост 2020 поставя здравето и физическото състояние на нашите служители като ценност, която е неразривно свързана с нашата корпоративна култура. За превенция и за поддържане на доброто здравословно състояние на нашите служители, ние разработихме различни мерки, които ще се прилагат постепенно и ще се оценяват редовно. Например, редовно проверяване и оптимизиране на работните места и зони с цел осигураване на възможно най-добра ергономичност. На всички обекти на Kärcher допълнително се провеждат здравни кампании, които са специално насочени към служителите на място и вариращи от активни обедни почивки до поставянето на грипни ваксини.

Mitarbeiter 1

Програма за професионален успех

Персонал в 60 страни и 100 компании - всеки човек трябва да има еднакви възможности да се развива по професионалната стълбица в съответствие с длъжността си, да бъде оценяван по една и съща система от критерии и да му бъдат предлагани едни и същи мерки за допълнително обучение, които да го удовлетворяват. Ето защо във фирмата е разработена единна обща стандартизирана програма за професионално развитие на служителите - обединена в една международна платформа.

Beruf und Familie

Съвместимост на кариерата и семейството

През декември 2013 г. бяхме сертифицирани като семейна компания със сертификат "audit berufundfamilie/ Професия и семейство". Сертификатът е отличителен знак на компаниите, които са особено ангажирани с по-нататъшното развитие на семейството, за прилагане на мерки на работното място, които са подходящи за семейството. В допълнение към опциите, включващи различни модели на непълно работно време и гъвкаво работно време на ангажираност, във фирмите в Германия дружеството субсидира грижите за децата на служителите и организира програми за почивка за децата им.

Produktionsmitarbeiter

Ученето може са се съчетава с кариерата

Сътрудниците, които учат висше образование докато работят, стремейки се да получат инженерна степен, бакалавърска или академична степен могат да бъдат финансирани от Kärcher докато се обучават по бакалавърските или магистърски университетски програми. Тези придобивки, предложени по инициатива на разработчиците по Човешки Ресурси са били отличени с Втора Награда на Конкурса за отлични постижения в управлението на персонала, обявен от специализираното списание "Мениджър Човешки Ресурси".