Спонсорство

Керхер става известен в най-различни сфери благодарение на целенасоченото спонсорство. Ангажиментът започва от култура през спорт до околна среда. Проектите се подкрепят финансово, чрез безплатно предоставяне за ползване на уреди или с помощта на дейността на експертите по почистването.

Планината Ръшмор

Спонсорство за култура

Вече повече от 30 години ние участваме като специалист по почистването безвъзмездно в проекти за запазване на исторически паметници на културата и сгради. Досега Керхер е доказал своята компетентност и опит в над 100 проекта за реставрации по цял свят.

Спонсориране на спорта

Спонсорство в областта на спорта

Керхер има и спортна активност. Дали футбол, хандбал, бягане или езда - Керхер ще Ви подпомогне!