Отговорност за веригата на доставките и продуктите

Ресурсите на Земята са ограничени. Ние от Kärcher зедно с нашите доставчици сме загрижени да ги пазим и съхраняваме дълго време. Редовно проверяваме стандартите за качество, околна среда и безопасност. Целта е да рециклираме възможно най-много с нашите иновативни решения за почистване, да избягваме потенциално вредните вещества, доколкото това е възможно, да изключваме детския труд и несправедливите заплати - и следователно да убедим в правотата си дори критично настроените потребители.

Sustainability Supply Chain Products Banner full

Стандарти за качество, социални въпроси, околна среда и безопасност на труда

Ефективното боравене с ресурсите е нашата основна компетентност. Ние използваме това наше качество, за да обезпечим и и да увеличим устойчивото развитие на нашите продукти и нашите вериги на доставки.

В наши дни потребителите са особено критични. Сега те задават повече въпроси преди покупката, отколкото преди. Това, което искат да знаят, е: Къде е произведен продуктът, от кого и при какви условия? От какви материали е направен? И може ли да се рециклира след това? Колко ефективно работи машината? Фирма Kärcher приема много сериозно този потребителски интерес, отговаря на въпросите и дава точните и правилни отговори.

Ние също задаваме нашите въпроси към нашите доставчици. Стандартите за качество, социална, екологична и трудова безопасност се проверяват при ежегодните одити. Изискваме от нашите доставчици да се придържат към нашите правила за съответствие и да спазват нашия Кодекс за поведение.

Нашата работа и нашите проекти за веригата на доставките и продуктите

Product Sustainability at Kärcher

Какво прави нашите продукти екологични

Те са произведени с ниско ниво на отделяни емисии в атмосферата, направени са от съзнателно подбрани екологични материали, те са енерго и водо икономични и спестяващи, продуктите за почистване и за санитарна грижа трябва да бъдат от всички страни екологични. Заедно с това, отговорното поведение във фирмата Kärcher включва екологично разработване на машини и екологична работа на веригата за производство и доставка до правилната им утилизация - и този процес не приключва пред вратите на нашите заводи.

> Прочетете повече

Reinigungsmittelproduktion bei Kärcher

Екологични почистващи средства: От идеята / концепцията до серийното производство

Днес почистващите препарати трябва да отговарят на много изисквания. Все по-голямо значение придобиват екологично устойчивите решения на процесите. Керхер се сблъсква с това предизвикателство в новите химически и тестови лаборатории в завода във Виненден. Преглед на разработките на екологично безопасни почистващи средства.

> Прочетете повече

Connected Cleaning

Почистване по заявка: Ефективно, икономично, екологично

Почистването на основата на потребностите е основана на това, да се избегне ненужната загуба на време и пари. Съкращаването на работното време с един процент в средно офисно пространство може да спести 194 000 кВтч електроенергия, 4 576 000 литра вода и 46 000 литра почистващи препарати. По този начин "Почистването по Заявка" съчетава икономическата ефективност и екологичността.

Преглед: Нашият ангажимент към веригата на доставки и продуктите

Обещанието за поправка на Керхер

Обещанието за поправка на Керхер

Продуктите, които пестят ресурси, имат дълъг живот. За да се гарантира, че това е така, отвореността на Kärcher към поддръжка и ремонт вече е взета предвид в етапа на разработка. Над 50 000 сервизни обекта по целия свят гарантират, че нашите клиенти са доволни от техните продукти в дългосрочен план и могат да работят ефективно. Повечето машини все още могат да бъдат поправени и обслужени с подходящи резервни части дори след десет или повече години. Каква е нашата цел? Продукти, които са направени да издържат, които могат да бъдат поправени, за да осигурят по-високо ниво на устойчивост.

Sauger

Екологични продукти

В Kärcher повече от 950 служители работят в областта на научноизследователската и развойна дейност, като непрекъснато повишават ефективността на процесите и продуктите, така че нашите клиенти да могат да правят почистване, като същевременно спестяват възможно най-много енергия и ресурси. Този наш стремеж доведе до създаването на нашата продуктова гама eco!efficiency за професионалните ни потребители. А нашите продукти за дома също впечатляват със своята енергийна ефективност благодарение на икономичния си разход на електроенергия и вода, наред с другите съпътстващи фактори.

Plastikgranulat

Пластмаса - качество и рециклиране

При нашите почистващи машини ние частично заменяме стоманените части с висококачествена полипропиленова пластмаса. Използваме особено висококачествен рециклиран полиамид, базиран на технологията Technyl® 4earth®, за производство на пръскачките във водоструйките. Пластмасовите компоненти, които произвеждаме със собствени сили и тези, които купуваме от външни доставчици, редовно се проверяват, за да се установи дали те не съдържат вредни вещества. В допълнение, разработеният от нас процес може да се използва за отстраняване на бракуваните части при производството на пластмаса и включването им за повторна употреба в собствения ни производствен процес.

Kärcher ISO карта на света

Сертифицирани фабрики по целия свят

Благодарение на нашата интегрирана система за управление на качеството, опазването на околната среда и енергийната ефективност, ние можем да гарантираме, че непрекъснато подобряваме нашите процеси и следователно и нашите резултати.

> Изтегляне на сертификат ISO 9001
> Изтегляне на сертификат ISO 14001
> Изтегляне на сертификат ISO 50001

Transport

Високи стандарти за доставчици

Всеки, който иска да бъде доставчик на Kärcher, трябва да отговаря на строги критерии. Редовно извършваме вътрешни одити и посещения на фирми, особено за нашите доставчици на производствени материали. Ние изискваме от нашите доставчици да се придържат към нашите правила за съответствие, като подписват нашия кодекс за поведение. За управление на доставките се използва стандартизирана системна платформа. Това прави процесите по-прозрачни, намалява разходите и прави връзката с доставчика по-устойчива.

Verpackung FC 5

Рециклируеми опаковки

Хубавите опаковки способстват за продажбата на продукта, те работят добре. Опаковъчните материали също трябва да отговарят на важни изисквания по отношение на екологичността им. Понастоящем нашите опаковки съдържат рециклирана хартия от над 80%. 95% от нашите опаковки се произвеждат от хартия. Цялата опаковка е напълно рециклируема. До 2025 г. ще оптимизираме екологичността на всички наши продуктови опаковки: Подобряваме екологичността на нашите продукти и на повърхностите им, за да можем да имаме опаковка без включването на пластмаси.

Gebäude 50 (1)

Екологични сгради

Ние се придържаме към високите екологични стандарти при строителството на новите сгради в нашите обекти. Отоплителната система на дървени пелети в новия обект на Kärcher във Виненден работи на принципа на изгаряне на отпадъчната дървесина при производството на палети без отделяне на CO₂. Електричеството за климатичната система се генерира от фотоволтаична система на покрива на новата офис сграда. Това има голям икономически ефект. Чрез използване на възобновяемите енергийни източници и с цялостната изолация на сградите са намалени с 20% граничните стойности, определени в Германската наредба за енергоспестяване (Energiesparverordnung).


Екологична информация

muelltonne

Информация за утилизацията на старите електронни устройства

В нашата корпоративна мисия са заложени екологично чисти продукти, услуги и процеси. По този начин ние, също така, изпълняваме задълженията си съгласно Европейската директива за ОЕЕО и бихме искали да отбележим следното.

Старите електронни устройства не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. По закон Потребителите са задължени да ги отнесат и предадат до подходящ пункт за събиране (в предприятието или в общината). Можете също така да върнете старите си устройства безплатно във всеки център на Kärcher.

Моля, обърнете внимание, че електрическите и електронните устройства (B2B) за търговски цели трябва да се предават и изхвърлят в общинските пунктове за събиране на вторични суровини. Ще се радваме да Ви информираме и за други подходящи възможности за утилизация.

Моля, при възможност свалете непрезареждаемите и акумулаторните батерии и ги изхвърлете по екологичен начин, като използвате подходящите системи за събиране. В устройствата, където има съхранение на данни сте длъжни да изтриете личните данни.

Знакът за Кофа за смет означава, че старите електронни устройства не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Старите устройства могат да съдържат вредни вещества, които могат да навредят на околната среда и здравето на хората. Старите устройства се преработват, тъй като съдържат важна суровина.

REACH

Ние следим внимателно развитието на задължението за информация съгласно раздел 33. Веднага след публикуването на първия списък кандидати на 28 октомври 2008 г., ние осъществихме контакт с нашите доставчици, за да получим необходимата информация. Ние реагираме оперативно и незабавно на изискването за допълнение на списъка кандидати.

Съгласно съществуващата информация, с която разполагаме, почти всички продукти на Kärcher съдържат компоненти, където оловото (CAS 7439-92-1) се съдържа като легиращ елемент, напр. в частите от месинг, в концентрации по-високи от 0,1%. Използването на този материал е в съответствие с приложимите законови разпоредби. Ако се използва по предназначение, няма опасност за здравето или за околната среда. Информация за безопасност не се изисква.

Ако желаете допълнителни подробности, моля свържете се с нас.

Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

REACH

Директива ErP за екодизайн

За информация относно Регламент на ЕС 666/2013 (изисквания за екодизайна за прахосмукачки, Annex I Article 2b, задължение на производителите да предоставят информация), моля, свържете се с вашия отговорен сервизен център на Kärcher.

Намерете вашия сервизен център за услуги на Kärcher тук.