Екологични почистващи препарати: От концепцията до серийното производство

В днешно време почистващите препарати трябва да отговарят на много изисквания. Екологично устойчивите технологични решения на процесите стават все по-важни. Керхер се сблъсква с тези проблеми в новите химически и тестови лаборатории в завода във Виненден. Преглед на разработките на екологично безопасни почистващи препарати.

Sustainable Cleaning Agents

Изисквания към почистващите препарати

Днес препаратите трябва да отговарят на много изисквания. Те трябва ефикасно да се борят със замърсяванията, да бъдат ефективни и да не са опасни за потребителите и за околната среда. Екологично устойчивите технологични решения стават все по-важни, като освен внимателното боравене с ресурсите и материалите се вземат предвид и химическата, водната и енергийната им ефективност заедно с процеса на почистване, като цяло. Kärcher се сблъсква с този проблем в новите химически и тестови лаборатории в завода за производство във Виненден и по този начин прави още една важна стъпка за съчетаване на качество, ефективност и екологичност. Препаратите на Kärcher са много ефективни и не са опасни за здравето, околната среда и икономиката.


Как се разработват екологично чисти и ефективни препарати в Kärcher?

Детергентът е напълно обикновен продукт. В самото начало съществува идеята за продукта. Тенденциите, стандартите, технологиите и новите бизнес модели изискват нови продукти, които пестят ресурси и следователно оказват влияние върху развитието.

В Kärcher това традиционно се простира от концепцията за продукта и техническите му характеристики до създаването на прототипи и проверка в практиката до пускането на серийно производство. Вече 40 години Kärcher развива своите детергенти и все повече и повече се движи в направление на устойчиво развитие и екологична съвместимост: Почистващите препарати на Kärcher са много ефективни и не са опасни за здравето, околната среда и икономиката.

Както и при другите продукти, процесът на разработване на екологично чист почистващ препарат започва с фазата на дефиниране на продукта. Основният въпрос е какво трябва да прави новият препарат на Kärcher - например, да съдържа биоразградими вещества. След това тези изисквания се предават от продуктовия мениджмънт на химиците чрез техническата спецификация на продукта.

Фаза на дефиниране на продукта

По време на фазата на разработване на концепцията в отдела за разработване на химикали на Центъра за компетентност на детергентите на Kärcher се представят концептуални предложения и се съставят функционални модели на екологичните свойства на продукта. Тъй като детергентът по-късно трябва да изпълнява други функции, освен екологичните аспекти, се добавят още свойства, като разтваряне на масла, намаляване количеството пяна или свързването на втвърдители, за да се предотврати натрупването на варовик.

Фаза на разработване на концепцията за екологичния препарат

 

Концептуалният инструмент непрекъснато се оптимизира от химиците в Kärcher по отношение на устойчиво качество и почистване. Формулата, последователността на съдържанието и стабилността на продуктите трябва да бъдат тествани. Експертите винаги наблюдават общата екологична устойчивост на продукта.

При избора на суровини трябва да се отчитат четири аспекта: характеристиките на продукта, способността на продукта към разграждане, екологично производство на суровините и цената на суровините. Обикновено не се използват суровини, които са опасни за водната среда или които не са биоразградими, за които има съмнения, че са канцерогенни или генетично вредни или които имат други отрицателни свойства.

Сега има някои мощни съставки, които са основани на естествена и възобновяема суровина, като например, повърхностно-активните вещества на основата на захарта, естествените разтворители, като биоспирт или естествените киселини.

 

Оптимизация на почистващия продукт от гледна точка на устойчивост на показателите и ефективност

В лабораторията на Kärcher се проверява ефективността на екологичния ресурс при почистването. Стандартното тестово замърсяване в бита и промишлеността се премахва от стандартни тестови панели чрез прилагане на равномерно налягане и с постоянна скорост. Първо, тук се анализира индивидуалното съдържание; на второ място, се прави анализ на целия продукт, който се състои от до тридесет компонента.

Проверка на ефективността на почистващия продукт

Ако концепцията премине успешно проверката с отчитане на аспектите, спестяващи ресурси, тогава процесът преминава към фазата на фина настройка. В тази фаза новият почистващ агент подробно се описва в спецификации за окончателна разработка.

Фаза на фина настройка на препарата

Следващата проверка на възможностите на екологичния почистващ препарат на Kärcher се прави извън лабораторията и новият продукт се използва с подопочистваща машина, моп и др. Например, тук се проверяват резултатите от използването му при почистване - ефективността на почистването, правилното количество пяна, стойността на pH и наличието на ивици и следи от препарата.

Проверка на екологичния почистващ препарат на Kärcher в реални условия

Следва фазата на пилотно производство, в която от Kärcher се произвеждат по-големи количества екологичен почистващ агент и се представя на клиентите като изпитание на терен. Този последен тест за издръжливост включва и въпроси за аромата и усещането на продукта, също почистващи свойства при ежедневна употреба.

Последна фаза от изпитанията за ефективност на почистването и за екологичност

Заключителният етап е пускането на пазара със серийно производство на новия препарат на устойчива основа.

Пускане на пазара на екологичен почистващ продукт

 

За серийното си производство Kärcher обръща особено внимание на опаковката. Тъй като химикалите и опаковките трябва да си съответстват. По този начин се избягват деформации след дифузии на спирта; амбалажът също трябва да издържи тестове след падане.

Освен това, много препарати се използват в спрей бутилки, с които трябва да се борави по ергономичен начин и максимално да предпазват от вдишване на аерозолите, доколкото това е възможно. В Kärcher амбалажните опаковки също се тестват и се оптимизират по отношение на тяхната устойчивост. Контейнерът, капакът и етикетите трябва да бъдат направени от рециклируеми суровини и да съдържат най-висок дял на рециклат. Не се използват опаковки, които не подлежат на вторична преработка, като пластмасовите композити, например.

Акцент се поставя, също така, върху предотвратяване генерирането на отпадъци и върху енергийната ефективност: производственият процес се планира така, че където е възможно, да не се образуват отпадни води. Тръбите към смесителните съдове се изплакват с водата, което също бива включено в спецификацията на продукта. Не е необходимо отделно почистване на тръбите, т.е. водата, съдържаща суровини, не се изхвърля от Kärcher в пречиствателните станции. Производственият процес използва възможно най-малко енергия. Само при изпомпването на суровините, при смесването в смесителния контейнер, както и в линията за пълнене в амбалажните опаковки има потребление на електрическа енергия. Важно е да се избягват продукти, които се нагряват по време на производството или чиито суровини трябва да бъдат обработени на определена температура преди производството.

 

Прочетете повече в интервюто по-долу.

Серийно производство на ресурсно икономичния почистващ препарат

Екологичност на почистващите препарати - Интервю с Франк Ричър, Ръководител на отдела за разработка на химически субстанции в Kärcher

Frank Ritscher, Head of Research and Development of Chemical Substances at Kärcher

Екологични продукти за почистване в закрити помещения

Нашата продуктова линия за почистващи препарати за сгради включва всички концентрати и готови за употреба почистващи препарати, които са необходими за почистване на закрито: санитарни почистващи препарати за дълбочина, почистващи средства за санитарна поддръжка, почистващи препарати за повърхности, почистващи средства за стъкло и подове. Продуктите имат екомаркировката на ЕС / EU Ecolabel и австрийската екомаркировка. Някои продукти са сертифицирани също така от Nordic-Swan.

CA 10 C     CA 20 C     CA 20 R     CA 30 C     CA 30 R     CA 40 R

Почистване на санитарно помещение с екологичен препарат на Kärcher