Loading

Инструкции за употреба

Тук Ви предлагаме онлайн версии на инструкциите за употреба на нашите уреди за почистване.

За да намерите желаното упътване за употреба, изберете от тук уреда:

Тук ще намерите за всеки уред съответното упътване за употреба, съответно указание за експлоатация. В нашите упътвания за употреба ще намерите информация например за експлоатацията, безопасността, пускането в експлоатация, технически данни, аксесоари и информация за безопасно изхвърляне на уредите. В повечето случаи упътванията са на няколко езика. Често за упътванията за употреба се използват синоними като BTA, указания за ползване, указания за експлоатация или наръчник за употреба.