Устойчивото развитие в числа

В Kärcher виждаме по-голямата картина. Разчитаме на стратегическите цели от няколко години за цялата корпоративна група, за да реализираме нашата визия за устойчивост. Ние документираме постигането на тези цели в нашия доклад за устойчивото развитие.

Доклад за устойчивост на Kärcher - устойчивото развитие в числа

Доклад за устойчивото развитие по стандарт GRI

Отговорността е съществена част от корпоративната култура на Kärcher от самото начало – с устойчиво развитие на компанията, фокусирано върху хората и околната среда. Нашият икономически успех се основава на дългосрочни стратегии. Такъв е и случаят, когато става въпрос за устойчивост.

Този доклад за устойчивостта съдържа ключови числа, цели и дейности на Kärcher. Докладът е изготвен в съответствие със стандартите на текущата версия на Global Reporting Initiative (GRI).

КЛЮЧЕВИ ЕТАПИ НА СТРАТЕГИЯ 2025

Икона Нулеви емисии

Нулеви емисии

22 обекта в 8 страни използват зелена енергия, която е генерирана вътрешно или набавена отвън.

Абсолютните въглеродни емисии бяха намалени с 16 660 тона в сравнение с 2020 г. с едновременния растеж на компанията.

Емисиите от обхват 3 бяха анализирани напълно през 2023 г. за първи път, включително емисиите на CO₂ от продукти във фазата на употреба.

Икона Намали, използвай отново, рециклирай

Намали, използвай отново, рециклирай

Всички хартиени опаковъчни материали са направени от поне 80% рециклирана хартия.

68,8 тона пластмаса от опаковки бяха спестени през 2023 г. чрез намаляване и преминаване от пластмаса към хартия (напр. полистирен и мехурчета).

1986 тона рециклирани материали са използвани в продукти със съдържание на рециклирани материали до 60% през 2023 г.

Икона Социален герой

Социален герой

82% от всички проекти са насочени към запазване на стойността.

10,23 тона отпадъци бяха събрани по време на Деня за почистване на Kärcher в 19 дъщерни дружества през 2023 г.

16 паметника и сгради бяха почистени като част от културното ни спонсорство през 2023 г.

Нулеви емисии SDGs
Намали, използвай отново, рециклирай SDGs
Социален герой SDGs

ЗАЩИТА НА КЛИМАТА И РЕСУРСИТЕ

Нашите почистващи машини са резултат от внимателно използване на ресурси, като суровини, енергия и вода. Ние създаваме основата за това с производствен процес, който напълно поддържа опазването на околната среда и климата. Нашият специфичен фокус е върху намаляването на употребата на чиста пластмаса, правенето на опаковките по-щадящи околната среда, насърчаването на използването на възобновяема енергия и намаляването на въглеродните емисии, които генерираме.

Енергийна интензивност в TJ на милион € оборот

Интензитет на парникови газове в t CO₂ на милион € оборот

Воден интензитет в m3 на милион € оборот


Дял на рециклираните отпадъци в %

Видове отпадъци


Символ кутия

80 %

дял на рециклирана хартия в хартиени търговски опаковки

Символ кутия с гранулат

50 000 кутии

от регранулат в завода в Румъния от 2022 г

Символ бутилка препарат

> 40 продукта

в сектора на почистващите препарати с екосертификация

Символ за опаковъчно фолио

26 тона

по-малко пластмаса в опаковките в сервизния център на Ahorn

Символ на електрически автомобил

11%

от фирмените превозни средства са електрически

Символ за рециклиране

> 1.900 тона

пластмасов рециклат, използван в продуктите

Символ за икономия на енергия
Символ за пестене на вода и управление на отпадъците

Опаковка, която защитава продукта и планетата

Висококачествените опаковки гарантират, че нашите продукти достигат безопасно до клиентите. Тук, в Kärcher обаче, не е достатъчно нашите опаковки просто да са здрави – ние вярваме, че те трябва също така да пестят ресурси и да бъдат устойчиви. И ние работим усилено, за да гарантираме, че това е така.

Прочетете

ПРОДУКТИ

Визуално изображение на устойчивия жизнен цикъл на продукта

Екологични аспекти в дизайна на продукта

В дизайна на нашите продукти ние последователно вземаме под внимание екологичните аспекти, като ефективност на ресурсите и възможност за рециклиране.

Стратегическите аспекти на устойчивостта за всяка продуктова категория са вградени в нашите спецификации за разработване на продукти – включително използването на естествени вещества от хранителни и селскостопански отпадъци, използването на рециклирана пластмаса, като в дизайна на продукта се вземат под внимание възможността за ремонт и издръжливостта, както и енергийната, водната и химическата ефективност на ресурсите.

Жизненият цикъл на продукта е разделен на четири основни области на фокус: материали, ресурси, отпадъци и емисии.

Какво прави нашите продукти устойчиви

Произведени с ниски емисии, екологично съобразен подбор на материали, пестене на енергия и вода – продуктите за почистване и грижа трябва да бъдат устойчиви по много начини. Ето защо, отговорното поведение в Kärcher включва разработването на машини и веригата за производство и доставка до правилното изхвърляне – и тава не приключва до вратите на нашата фабрика.

Прочетете

ВЕРИГА НА ДОСТАВКИТЕ

Тясното ни сътрудничество с доставчиците е от решаващо значение за успеха на Kärcher. Ето защо ние искаме да бъдем доверен и надежден партньор на нашите доставчици и техните служители. Това включва и поемане на отговорност за защитата на хората и околната среда в нашата верига за доставки. В светлината на това, ние непрекъснато развиваме нашия корпоративен надлежен анализ във веригата на доставки.

Символ за производствена площадка
Символ за камиони

Нашият път към устойчива верига на доставки

Устойчивостта играе изключително важна роля в Kärcher – и не само в нашата собствена компания. Ние ценим също природосъобразните дейности, дългосрочните взаимоотношения, стриктните стандарти за хуманно отношение и високите нива на прозрачност в цялата ни верига на доставки.

Прочетете

ПРОИЗВОДСТВО

Локации на Kärcher по целия свят

Заводи на Kärcher по целия свят

Базиран в Германия – активен в световен мащаб: Kärcher произвежда и продава своите продукти по целия свят. Картата предоставя общ преглед на нашите световни производствени и логистични обекти, както и приблизително 80 държави с дружества за продажби и обслужване.

Държавите с търговски и сервизни обекти на Kärcher са в жълто. Държавите с производствени и логистични обекти на Kärcher , както и търговски и сервизни обекти са маркирани в тюркоаз. Държавите с обекти за продажби и обслужване на Kärcher, които не са част от този отчет, са в тъмно сиво.

Производствени и логистични обекти

Германия

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Winnenden (Централа)

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Winnenden (Завод)

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Сервизен център Ahorn

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Obersontheim (Завод)

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Obersontheim (Логистичен център)

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Bühlertal

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Illingen

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Schwaikheim

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Waldstetten

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Duisburg

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Reutlingen

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Италия

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Correggio / Reggio Emilia

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Quistello

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Reggio Emilia

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Румъния

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Cuerta de Arges

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

САЩ

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Aurora

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

 •

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Blackwood (Логистичен център)

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Fayetteville (Логистичен център)

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Мексико

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Monterrey

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Бразилия

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Vinhedo

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Китай

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Changshu

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Латвия

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)


Производствени и логистични обекти

Jelgavas Novads

9001:2015 ((Качество)

14001:2015 (Околна среда)

5001.:2018 (Енергия)

45001:2018 (Безопасност на труда)СЛУЖИТЕЛИ

Служител на Kärcher
Служител на Kärcher
Служители на Kärcher
Служител на Kärcher

Брой служители (щат)

Устойчиво управление на човешките ресурси

Kärcher следва глобално валидна стратегия за човешките ресурси. Това е отговорност на централния екип за управление на човешките ресурси в централния офис във Виненден и се изпълнява в сътрудничество с отделите по човешки ресурси на дъщерните дружества. С тази стратегия ние преследваме целта да привлечем нови талантливи служители, да задържим служителите в дългосрочен план и да ги развиваме по целенасочен начин. В този контекст ние се отнасяме сериозно към опита на нашите служители. С нашата устойчива HR стратегия искаме да се справим с предизвикателствата на недостига на специалисти и демографските промени, като същевременно гарантираме нашата конкурентоспособност. Правейки това, ние работим за установяване на глобални стандарти и насърчаване на сътрудничеството между отделните локации.

Непрекъснато развитие

Амбицията на Kärcher е да привлече нови, талантливи професионалисти и да използва напълно потенциала на съществуващите служители. Правейки това, ние надграждаме нашите програми за обучение, които се развиват през годините, и стандартизирания процес за управление на таланти във връзка с целево допълнително обучение. По този начин ние стимулираме установяването и развитието на необходимите бъдещи компетенции – въз основа на компетентностния модел на Kärcher .


Символ за разговор със служител

85 %

участие в последното глобално проучване на служителите

Символ за награда

46-то място

в класацията на Forbes "Най-добрите работодатели в света" (10-то място в Германия)

Символ боне

2,5 дни

за обучителни програми на човек в централата

Символ за професионално обучение

5 %

квота за обучение в централата

Символ електрическа крушка

над 100 идеи

за повече устойчивост в Бразилия в кампания за събиране на идеи

Символ влак

726

устойчиви дни на пътуване за предизвикателството за устойчивост на Kärcher Industrial Vacuuming

Равни възможности и многообразие

В Kärcher всеки трябва да има възможност да развие собствения си потенциал – независимо от пол, възраст, националност, физически и умствени способности, социален произход, сексуална ориентация или религия и идеология. Гордеем се с факта, че хора от 116 нации работят заедно успешно в Kärcher в повече от 80 страни. Многообразието укрепва нашето сътрудничество, нашето разбиране за нуждите на нашите клиенти и нашата иновативна сила. За да подчертаем нашия ангажимент за многообразна работна сила, ние заложихме темата за разнообразието и включването в нашите Корпоративни ръководни принципи (Декларация на мисията) през 2021 г.

Изявление на Управителния съвет

"Ние в Kärcher оказваме влияние чрез нашето поведение, нашия начин на отношение към другите и живото многообразие. Различните гледни точки, експертизата и уменията на нашите служители в повече от 80 страни правят разликата. Защото само тези, които са съсредоточени върху разнообразните нужди и проблеми на клиентите си ще им посочат решения, които не само предлагат най-добрата чистота, но и допринасят за запазването на ценностите. Те водят нашата компания и особено нашата общност много по-далеч."

СОЦИАЛЕН АНГАЖИМЕНТ

Ние в Kärcher осъзнаваме нашата социална отговорност. Ето защо подкрепяме инициативи и организации с нестопанска цел, които имат значителен принос за обществото и отстояват ценности като семейство, образование и равни възможности, както и защита на околната среда и ресурсите. И в трите области – дарения и спонсорство, дългосрочно сътрудничество и ангажираност на служителите – ние приемаме сериозно ролята си на социално заинтересована страна и така сме посветени на запазването на ценностите, независимо дали са социални или екологични. Ето защо запазването на стойността е и фокусът на нашата инициатива „Социален герой“ – един от трите стълба на нашата стратегия за устойчивост до 2025 г.

Символ глобус
Символ дарения и спонсорство

Чанти за помощ във войната срещу пластмасовите отпадъци в океана

Замърсяването на световните океани е огромен проблем. Неправителствените организации One Earth-One Ocean и COMPED активно се изправят срещу този проблем и освобождават водите на Камбоджа от отпадъци. И Kärcher ги подкрепя в техните усилия.

Прочетете

Най-после замяна на кофи за учебници

Чрез инициативата „Чиста вода за света“, Глобалният фонд за природата и Kärcher се ангажираха да подобрят качеството на водата в нововъзникващите и развиващите се нации. В училище в Бурунди за първи път се пусна в действие система на Kärcher за пречистване на питейна вода.

Прочетете

Културно спонсорство

Повече от 40 години ние сме ангажирани с опазването на исторически паметници и сгради безплатно като специалист по почистване. Към днешна дата Kärcher е демонстрирал своя опит и експертиза в над 150 реставрационни проекта по целия свят.

Прочетете

НАШИТЕ СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ