Почистване със сух лед

Всички за чиста индустрия. В сферата на индустриалното почистване Керхер предлага иновативни и проверени решения за всички изисквания. Асортиментът обхваща водоструйки, индустриални прахосмукачки, системи за почистване на резервоари и елементи, както и уреди за почистване със сух лед.

0 Продукти
Alfred Kärcher GmbH Всички за чиста индустрия.

Безупречна чистота

Замърсените калъпи, елементи или машини често много трудно се почистват/ Проблемът: след почистване с пясък остава например пясък или стъклен гранулат. И това което следва е почистване след почистването. С мощните Ice Blaster на Керхер тази допълнителна работа отпада. Пелетите сух лед напълно се разтварят до въглероден двуокис (CO2). Това, което остава е просто чистота.

Предимства Почистване със сух лед

Предимства на почистването със сух лед

 • Почистване без предварителни приготовления
  Машините не трябва да се разглобяват преди почистването. Пелетите попадат без проблем и в най-малките пролуки.
 • минимално време за спиране на машините
  благодарение на бързото и ефективно почистване със сух лед.
 • Екологично почистване
  без допълнителни химикали или вещества.
 • Не се повреждат повърхностите
 • Без остатъци
  Сухият лед се топи без остатък до CO2. Няма остатъци като почистващи вещества или вода.
Почистване със сух лед

Чистота = студ по ускорение

Ice Blaster ускорява със сгъстен въздух пелетите сух лед с размер до 3 милиметра до над 150 m/s. Чрез температурата от -79°C замърсяванията замръзват и започват да се напукват. Пелетите сух лед отделят замърсяванията благодарение на голямото си ускорение. Един особено ефективен метод, с който може да се отстранят почти всички видове замърсявания без да се повреждат материалите.

Сух лед

От въглероден двуокис до лед

По време на производствения процес се подава течен въглероден двуокис в пресата за пелети на пелетиращата система и чрез натиска се получава сняг от сух лед. Един хидравличен цилиндър уплътнява този сняг от сух лед и след това се пресова през екструдера. Така се получават малки пръчици от сух лед, които се раздробяват на пелети.

Чистота във всички зони.

Ice Blaster на Керхер работят без никакви химични препарати или химически добавки. Те могат да се използват без проблеми и в зони, в които по закон е забранено почистването с вода или пясък. Тъй като пелетите се топят без никакъв остатък, няма и отпадна вода. Пелетите сух лед могат да се произвеждат много лесно с мощния пелетизатор за сух лед на Керхер .

Стомана_Метал_и_Машиностроене

Стоманообработка, металообработка и машиностроене

Ръчното основно почистване и поддръжката на производствени машини, запояващи роботи, транспортьори и съоръжения за лакиране е особено лесно с Ice Blaster на Керхер.

Печатници

Печатници

След почистването със сух лед всички почистени печатни машини и цилиндри, инструменти и пр. изглеждат отново като нови.

Дървена_Електроиндустрия

Дървообработваща индустрия и електроуреди

Почистването със сух лед е идеално подходящо за почистване на машини за дървообработване, генератори, турбини, разпределителни шкафове и пр.

Пластмасова_и_опаковъчна промишленост

Индустрия за производство на пластмаса и опаковки

Уредите за почистване със сух лед отстраняват силикон и гума, но и боя и лак и всякакви други видове замърсявания от калъпите за отливки и производствените линии.

Автомобилна промишленост

Автомобилна индустрия, леярни и производство на пластмасови отливки

Нашите уреди за почистване със сух лед освобождават всички възможни елементи и производствени средства от свързващи и разделящи вещества. Остатъците от силикон, гума, боя, лак, стружки и пр. се почистват много лесно от отливки, инструменти и цели производствени линии. Всички става чисто, без да остават следи.

Хранително-вкусова промишленост

Производство на продукти за хранително вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия

С Ice Blaster можете да почистите от всички системи за пълнене и смесване, производствени линии и системи за работа, както и от резервоари и фурни коксуване, загоряло, но и от упорити замърсявания, мазнини и нишесте.

Хартиена промишленост

Хартиена индустрия

В хартиената индустрия се събират лепила, прах и целулоза в съоръженията. Последиците са спиране на машините и намаляване на качеството. Почистените със сухия лед съоръжения са по-бързи и чисти и така могат по-бързо да се използват отново.

Общини

Общини и области

Графити и дъвки: проблемът на много градове и общини. Тук се търси метод за почистване, който да показва добри резултати по стени и повърхности, но и едновременно с това да ги щади – както Ice Blaster на Керхер. Те отстраняват замърсявания без да повреждат основата.

Колко е важно качеството на сухия лед?

Опитът показва, че с прясно произведени пелети сух лед се чисти много по-добре и много по-бързо. Затова при почистване със сух лед е от съществено значение, по възможност винаги да се използва пресен сух лед,.

Сух лед на няколко дни губи своята плътност и по този начин се намалява ефектът от почистването. Тогава се нуждаете от по-голямо количество сух лед за почистването на определена площ. Освен това сухият лед губи тегло, това означава, че например от първоначално 100 кг пелети сух лед след един ден са останали само 92 кг.

Сух лед Качество

Екологичност на почистването със сух лед.

Без опасни вещества

При почистването със сух лед не се използват отровни химикали или такива, които са вредни за околната среда или разтворители. Така не се образуват отровни газове или опасни за здравето пари. Така няма опасност за служителите от използването на опасни или вредни за здравето субстанции.

Лесно изхвърляне

След почистването със сух лед не остават вещества от почистването, само свалените замърсявания падат на земята и могат да бъдат изметени. Трябва да се изхвърлят само тези замърсявания. За разлика от почистването с химикали и разтворители, където остават опасни отпадъци, чието извозване е скъпо и сложно.

Няма вторични отпадъци

При почистване с пясък, сода или вода е проблем отстраняването на остатъците от използваното за почистването вещество, ако с него са били отстранявани опасни замърсявания. Получава се много голямо количество вторични отпадъци, чието извозване при определени обстоятелства може да е доста сложно и скъпо.

Производство на въглероден двуокис

CO2 е отпадък от други процеси на обработване в индустрията. Например въглероден двуокис възниква при промивката с CO2 при амонячен или метанолов синтез. Голяма част от използвания CO2 се добива от суров газ с въглероден двуокис, който се образува при химичните процеси за обработка на нефт или природен газ. Освен това вълероден двуокис възниква и при процесите на изгаряне в електроцентралите или при процеси на гниене.

Затова в държавите с индустриална промишленост вече не се произвежда отделно CO2, а изгарянето на природни изкопаеми за добив на CO2 изобщо не се практикува.

Оборудване за безопасност.

За почистването със сух лед е необходимо следното оборудване за безопасност.

Антифони

Тъй като нивото на шум при почистването със сух лед може да бъде доста по-високо от 85 dB(A), трябва да се използват антифони.

Ръкавици

За защита срещу замръзване при работа с пелетите сух лед се препоръчва да се носят ръкавици.

Предпазни очила

За да предпазите очите си от летящи частици, се препоръчва да носите предпазни очила. Също и цялостна система от каска, визьор и антифони е за препоръчване.

Маска за уста

В зависимост от степента на възникване на прах, съответно от концентрацията на възникналия CO2 е нужно да се използва лека или дори по-стабилна маска за уста.

Системи за предупреждение за въглероден двуокис

Персоналът, който работи със системите трябва да носи лични детектори за CO2 за измерване на концентрацията във въздуха. Той веднага подава сигнал, ако се достигне критично ниво на концентрация.

За изтегляне