Цели за устойчиво развитие 2025

Нашите мерки са насочени към намаляване на емисиите в производството, към рециклиране на суровините и към намаляване използването на пластмасовите опаковки. Устойчивото развитие е дълбоко заложена стратегия в глобалната верига на доставките. Когато бъде поставен въпрос, свързан със социални и обществени проблеми, ние се концентрираме върху запазването на ценностите.

Sustainability Goals 2025 - be the difference

Кратък преглед на целите за 2025 г.

Екологичността и защитата на климата са фундаменталната част на нашите действия. В продължение на много години ние постоянно си поставяме нови цели, за да направим систематично нашата компания по-ефективна и икономична на ресурси и да изпълним ролята си на отговорна страна в социалната сфера. С нашите цели за 2025 г. ние правим следващата стъпка към бъдещето.

С тези цели, поставени през 2020 г., ние също така играем своята роля в постигането на 17-те цели за устойчиво развитие на ООН. Тези цели в областта на устойчивото развитие (ЦУР) представляват глобален стандарт за приоритетите и целите на устойчивото развитие до 2030 г. на икономическо, социално и екологично ниво.

За нас като компания ЦУР предлагат добра рамка, по която ние изграждаме нашите цели за устойчиво развитие. По този начин, в рамките на основния си предмет на дейност, ние можем да играем своята роля за преодоляване на глобално значими проблеми. Ние обединихме целите си в три инициативи: "Нулеви емисии", "Намаляване, повторно използване, рециклиране" и "Социален герой".

 

Нулеви емисии

До 2025 г. Kärcher ще намали реалните емисии от обхват 1 и обхват 2 на своите производствени и логистични локации с 21% в сравнение с базовата 2020 г. До 2030 г. това ще бъде намалено с още 21%, което прави абсолютното намаление от 42%: Ние пестим енергия и използваме устойчиви енергийни източници за намаляване на нашия въглероден отпечатък. За тази цел Kärcher се присъедини към инициативата Science Based Targets (SBTi), като се ангажира с бързо намаляване на емисиите в цялата компания в съответствие с науката за климата. Инициативата е сътрудничество между CDP, Глобалния договор на ООН, Световния институт за ресурси (WRI) и Световния фонд за дивата природа (WWF) и е един от ангажиментите на We Mean Business Coalition.

До 2025 г. Kärcher ще разшири системата за управление на своите емисии от обхват 3 и ще направи въглеродния отпечатък на своите продукти прозрачен: Като част от нашето участие в SBTi, ние се ангажираме да разширим обхвата на записването на нашите емисии, за да включим дейности нагоре и надолу по веригата и разработване на цели за тяхното намаляване – защото устойчивостта за Kärcher надхвърля вратите на нашите заводи. Ние вече намаляваме емисиите в транспортната логистика, като непрекъснато оптимизираме нашите транспортни маршрути. Нашите фабрики в световен мащаб вече придобиват 75% от обема на покупките от регионални доставчици, разположени на по-малко от 1000 км от производствената площадка.

От 2021 г. всички заводи на Kärcher по света използват зелено електричество за производство: Енергията, от която се нуждаем за нашето производство, идва изцяло от възобновяеми енергийни източници. Зелената енергия генерира значително по-малко емисии на CO₂ от електроенергията от невъзобновяеми енергийни източници, което означава, че имаме силно влияние тук в нашите фабрики като най-големият потребител на електроенергия в компанията. От 2021 г. до 2023 г. подкрепихме проекти за опазване на климата, за да компенсираме неизбежните емисии на CO₂. От 2024 г. ние използваме тези ресурси за по-голяма устойчивост директно в нашите производствени обекти, където се генерират емисии: за екологично електричество от вътрешно и външно производство и за повишаване на енергийната ефективност. Много от нашите фабрики вече са оборудвани с LED осветление и фотоволтаични системи. Нашето най-голямо съоръжение в Китай произвежда 980 000 kWh електроенергия годишно на площ от 9 000 m². В централата във Winnenden, например, ние използваме затворен цикъл на материалите, като трансформираме дефектни дървени палети за еднократна употреба в отоплителна система за сградата.

 

Zero Emissions

Намали, Използвай отново, Рециклирай

До 2025 г. ще оптимизираме екологичността на всички продуктови опаковки: Подобряваме стабилността на нашите продукти, за да намалим до минимум използването на пластмасови опаковки или да ги премахнем напълно. Постепенно заменяме опаковъчните материали за еднократна употреба, направени от първична пластмаса, с пластмаси, направени от рециклирани материали. Ние също заменяме нерециклируемите опаковки с алтернативи - вложката на опаковката на нашия уред за почистване на твърди подове FC 7, например, е направена от целулоза, вид хартиено маше, вместо от стиропор. В ЕС опаковките на нашите парочистачки SC 3 Upright EasyFix имат вложка от грахово нишесте. Материалът е отпадъчен продукт от хранително-вкусовата промишленост и е напълно биоразградим.

До 2025 г. определени хоби и професионални продукти ще съдържат до 50% рециклирана пластмаса: Намаляваме и систематично заместваме количеството необработена пластмаса в нашите продукти. За производството на пръскачките за нашите водоструйки ние частично преминахме към използването на рециклирана пластмаса и найлон 66. Използваният преработен материал се извлича от тъканта на предадените за преработка въздушни възглавници от колите и от материал, останал от техния производствен процес. Нашата прахосмукачка T11/1 Classic HEPA Re!Plast има съдържание на рециклирана пластмаса от 60*%. По този начин затваряме цикъла, като използваме рециклирани материали.

*всички пластмасови части, без аксесоари

От 2020 г. ние подкрепяме намаляването и повторното използване на пластмасите от океана: в сътрудничество сме с екологичната организация One Earth One Ocean (OEOO), за да способстваме за намаляването на замърсяването, причинено от пластмасите в океана. OEOO преследва целта да изчисти световните води от пластмасови отпадъци, като ги сортира по вид и след това ги обработва. Освен това OEOO участва в областите на пречистване на масло, микропластмаса, както и в изследвания, образование и документация по темата за замърсяването на водата. Ние подкрепяме проекти за пречистване на вода и кръгова икономика, както и технически иновации на OEOO. Заедно организираме Деня за почистване на Kärcher в световен мащаб, в който служителите участват в дейности по почистване на регионални води.

До 2025 г. се насочваме към пилотно производство на нулеви пластмасови отпадъци: Искаме да намалим отпадъците от пластмасови опаковки от местните доставчици до нула и по този начин да направим централата си модел за по-нататъшни производствени обекти. Вече прилагаме този подход с нашия вътрешен превоз на товари. Например, във Виненден, Германия, някои компоненти се опаковат в многофункционални кутии, вместо във фолио за транспортиране, което спестява 3000 кг фолио всяка година.

До 2025 г. устойчивото развитие ще стане неразделна част от новите бизнес модели: ние анализираме и прилагаме бизнес модели на Kärcher като съвместното използване, обновяване, сервизиране и рециклиране. Изучаваме нови методи и техники за устойчиво разработване на продукти с кухненския компостер Soilkind. Устройството, разработено от Kärcher, превръща битовите отпадъци в кухнята на домакинствата в богат на хранителни вещества компост само за 48 часа благодарение на своята усъвършенствана технология. С нашите дигитални продукти можем да помогнем за значително намаляване на материалните отпадъци в санитарните помещения благодарение на почистването, базирано на сензори. Също така си сътрудничим със стартиращи компании, които например предлагат станции за споделяне за продукти под наем в по-големи жилищни комплекси.

Reduce Reuse Recycle

Социален Герой

До 2025 г. нашата социална ангажираност ще се съсредоточи върху запазването на ценностите: Ясно дефинираните теми гарантират, че всички наши дейности по социална ангажираност по света преследват една обща цел. И в трите области - дарения и спонсорство, дългосрочно сътрудничество и ангажираност на служителите - ние сериозно се отнасяме към ролята си на социален участник и затова сме се посветили на съхраняването на ценностите. Те могат да бъдат културни ценности, какъвто е случаят с нашето културно спонсорство, или могат да бъдат семейни ценности, като нашето сътрудничество със SOS Детските селища. Kärcher подкрепя SOS Детските селища в 44 страни от началото на сътрудничеството си с тях през 2011 г.

До 2025 г. ще създадем проактивна система за управление на риска на доставчиците с цел осигуряване на устойчиво развитие: Ние анализираме и систематично подобряваме социалното и екологичното въздействие на нашите преки доставчици. За да постигнем това, ние правим устойчивото развитие един от най-важните решаващи фактори и критерий при избора на нови доставчици и също така при оценката на настоящите ни доставчици. В рамките на тази стратегия ние използваме глобални одити и изчерпателен набор от данни, тъй като устойчивостта и навременността на доставките в Kärcher вървят ръка за ръка.

Social Hero

Области на действие в нашата стратегия за устойчиво развитие