Цели за устойчиво развитие 2025

Нашите мерки са насочени към екологично безопасно производство, към рециклиране на суровините и към намаляване използването на пластмасовите опаковки. Устойчивото развитие е дълбоко заложена стратегия в глобалната верига на доставките. Когато бъде поставен въпрос, свързан със социални и обществени проблеми, ние се концентрираме върху запазването на ценностите.

Sustainability Goals 2025 - be the difference

Кратък преглед на целите за 2025 г.

Екологичността и защитата на климата са фундаменталната част на нашите действия. В продължение на много години ние постоянно си поставяме нови цели, за да направим систематично нашата компания по-ефективна и икономична на ресурси и да изпълним ролята си на отговорна страна в социалната сфера. С нашите цели за 2025 г. ние правим следващата стъпка към бъдещето.

С тези цели, поставени през 2020 г., ние също така играем своята роля в постигането на 17-те цели за устойчиво развитие на ООН. Тези цели в областта на устойчивото развитие (ЦУР) представляват глобален стандарт за приоритетите и целите на устойчивото развитие до 2030 г. на икономическо, социално и екологично ниво.

За нас като компания ЦУР предлагат добра рамка, по която ние изграждаме нашите цели за устойчиво развитие. По този начин, в рамките на основния си предмет на дейност, ние можем да играем своята роля за преодоляване на глобално значими проблеми. Ние обединихме целите си в три инициативи: "Нулеви емисии", "Намаляване, повторно използване, рециклиране" и "Социален герой".

 

Нулеви емисии

От 2021 г. заводите на Kärcher по целия свят ще бъдат безопасни за климата: Това ще направи Kärcher водещата климатично безопасна компания на пазара на услугите по почистване със световно производство без отделяне на CO₂. Използваме зелена енергия и компенсираме отделянето на тези емисии, които не можем да избегнем, като финансираме проекти за опазване на климата. Много от нашите заводи вече са оборудвани с LED осветление и фотоволтаични системи. Най-голямото ни съоръжение, в Кистело, Италия, произвежда 360 000 kWh мощност годишно на площ от 11 500 m². В Банбъри, Обединеното кралство, успяхме да инсталираме малко под 1000 слънчеви панела наведнъж и по такъв начин генерирахме 44% икономия от годишната консумация на енергия на дъщерното дружество за сметка на внедряване на соларната система. В седалището ни във Виненден ние също използваме фотоволтаична система и затваряме цикъла на материалите чрез препрофилиране на еднократните палети към системата за отопление на сградите.

От 2021 г. деловите пътувания в пределите на Германия и от Германия до различни дестинации в чужбина ще бъдат безопасни по отношение на климата: Намаляваме бизнес пътуванията и емисиите на парникови газове в резултат на деловите командировки с влак, кола и самолет. Ние компенсираме емисиите, които не можем да избегнем. Тук особено голяма роля играят новите Формати на срещите, като дигиталните конференции, които все повече се използват и утвърждават в нашата компания. Ние продължаваме да увеличаваме броя на електрическите автомобили в нашия автопарк.

Zero Emissions
Нулеви емисии

Намали, Използвай отново, Рециклирай

До 2025 г. ще оптимизираме екологичността на всички продуктови опаковки: Подобряваме стабилността на нашите продукти и повърхностите на продуктите, за да използваме опаковка без пластмаса. Вече успяхме да премахнем напълно полистирола и да преминем към картон за нашия мобилен уред за почистване OC 3. По този начин успяхме да намалим и общия размер на опаковката.

До 2025 г. определени хоби и професионални продукти ще съдържат до 50% рециклирана пластмаса: Намаляваме и систематично заместваме количеството необработена пластмаса в нашите продукти. От 2012 г. насам успяхме четирикратно да увеличим количеството рециклирана пластмаса в нашите машини. За производството на пръскачките за нашите водоструйки ние преминахме към използването на рециклирана пластмаса и найлон 66. Използваният преработен материал се извлича от тъканта на предадените за преработка въздушни възглавници от колите и от материал, останал от техния производствен процес. Използвайки това в нашето производство, ние затваряме цикъла.

От 2020 г. ще започнем с намаляване и повторното използване на пластмасите от океана: в сътрудничество сме с екологичната организация One Earth One Ocean (OEOO), за да способстваме за намаляването на замърсяването, причинено от пластмасите в океана. Като част от това сътрудничество, ние подкрепяме кампаниите за почистване на плажовете и приложението на техническите иновации от OEOO, като например събирането на боклуците от пластмаса в реките или устията и връщането им в цикъла за преработка за многократна употреба. През 2019 г. успешно завършихме първите си съвместни проекти с OEOO.

До 2025 г. се насочваме към пилотно производство на нулеви пластмасови отпадъци: Искаме да намалим отпадъците от пластмасови опаковки от местните доставчици до нула и по този начин да направим централата си модел за по-нататъшни производствени обекти. Вече прилагаме този подход с нашия вътрешен превоз на товари. Например, във Виненден, Германия, някои компоненти се опаковат в многофункционални кутии, вместо във фолио за транспортиране, което спестява 3000 кг фолио всяка година.

До 2025 г. устойчивото развитие ще стане неразделна част от новите бизнес модели: ние анализираме прилаганите бизнес модели на Kärcher като съвместното използване, услугите и рециклирането. Kärcher Used Equipment GmbH е специализирана в подготовката и продажбата на употребявани машини в цяла Европа и по този начин гарантира, че машините остават в употреба по-дълго време, вместо да бъдат бързо утилизирани. Изучаваме нови методи и техники за устойчиво разработване на продукти с кухненския компостер Kalea. Устройството, разработено от Kärcher, превръща битовите отпадъци в кухнята на домакинствата в богат на хранителни вещества компост само за 48 часа благодарение на своята усъвършенствана технология.

Reduce, Reuse, Recycle
Намали, Използвай отново, Рециклирай

Социален Герой

До 2025 г. нашата социална ангажираност ще се съсредоточи върху запазването на ценностите: Ясно дефинираните теми гарантират, че всички наши дейности по социална ангажираност по света преследват една обща цел. И в трите области - дарения и спонсорство, дългосрочно сътрудничество и ангажираност на служителите - ние сериозно се отнасяме към ролята си на социален участник и затова сме се посветили на съхраняването на ценностите. Те могат да бъдат културни ценности, какъвто е случаят с нашето културно спонсорство, или могат да бъдат семейни ценности, като нашето сътрудничество със SOS Детските селища. Kärcher подкрепя SOS Детските селища в 35 страни от началото на сътрудничеството си с тях през 2011 г.

До 2025 г. ще създадем проактивна система за управление на риска на доставчиците с цел осигуряване на устойчиво развитие: Ние анализираме и систематично подобряваме социалното и екологичното въздействие на нашите преки доставчици. За да постигнем това, ние правим устойчивото развитие един от най-важните решаващи фактори и критерий при избора на нови доставчици и също така при оценката на настоящите ни доставчици. В рамките на тази стратегия ние използваме глобални одити и изчерпателен набор от данни, тъй като устойчивостта и навременността на доставките в Kärcher вървят ръка за ръка.

Social Hero
Социален Герой

Области на действие в нашата стратегия за устойчиво развитие