Професионална експертиза

Различните целеви групи в търговската среда имат различни изисквания за почистване: Какъв тип под от какъв подход за почистване се нуждае, обновяване или поддръжка? Какво се разбира под хигиенично почистване? В кой момент почистването допринася за надеждността на процеса? Какъв ефект може да има почистването върху рентабилността на бизнеса? И какъв вид замърсяване може да се отстрани с какъв почистващ препарат?

Експертният опит на Kärcher предоставя полезни отговори, съвети и инструкции за различни въпроси относно почистването, както и подходящите почистващи машини, почистващи препарати и принадлежности за почистване и поддръжка.