Решения за професионалисти

От селското стопанство до промишлеността и строителството. Що се отнася до почистването, всеки сектор изисква свои собствени методи, машини и инструменти. Тук получавате съвети и примери, които да ви помогнат да решите вашата индивидуална задача за почистване.

Чистота и хигиена в супермаркета

Чистота и хигиена в супермаркета

Събиране на много хора в ограничено пространство и продажба на храна при идеална хигиена: почистването в супермарките е много важно и трябва да се извършва добросъвестно.

Ефективно почистване в хотелите

Ефективно почистване в хотелите

Тъй като чистотата, хигиената и здравето стават все по-важни, ефективните процеси на почистване както никога до сега са особено актуални в хотелиерството. Те са единственият начин в хотелите да се създаде приетата приятна, успокояваща атмосфера, която гостите ще приравнят към безопасността.

Добра хигиена в училищата и детските заведения

Осигуряване на добра хигиена в училищата и детските заведения

Не само по време на пандемия, а и обикновено детските заведения и често училищата се считат за места, способстващи разпространението на патогени. С разпространението на вирусите и бактериите може да се води ефективна борба, когато за съответното учреждение има разработена подходяща хигиенна концепция.

Четири основни функции за почистване

ПЕМО: Четири основни функции за почистване

Ефективното и редовно почистване е от жизненоважно значение за хотелската индустрия. Цикълът от ПЕМО грижи осигурява чист външен вид на цялата сграда и намалява времето, персонала и материалните разходи, необходими за ежедневната поддръжка.