Решения за професионалисти

От селското стопанство до промишлеността и строителството. Що се отнася до почистването, всеки сектор изисква свои собствени методи, машини и инструменти. Тук получавате съвети и примери, които да ви помогнат да решите вашата индивидуална задача за почистване.

Четири основни функции за почистване

ПЕМО: Четири основни функции за почистване

Ефективното и редовно почистване е от жизненоважно значение за хотелската индустрия. Цикълът от ПЕМО грижи осигурява чист външен вид на цялата сграда и намалява времето, персонала и материалните разходи, необходими за ежедневната поддръжка.