Как в училищата и в детските заведения може да се осигури добра хигиена

Не само по време на пандемия, а и обикновено детските заведения и често училищата се считат за места, способстващи разпространението на патогени. С разпространението на вирусите и бактериите може да се води ефективна борба, когато за съответното учреждение има разработена подходяща хигиенна концепция.

Kaercher_Reinigung_Schulen_01

Чистотата дава защита

 

За да се почистят ефективно комуналните сгради, в това число училищата и детските заведения, концепцията за хигиената в тях има огромно значение. Тя включва много фактори, като се започне от проветряването на стаите до намаляването на групите ученици и спазването на правилата за социално дистанциране или носенето на маски или други защитни средства за лице. Друг важен фактор е въвеждането на ефективни последователности на почистването - тъй като чистотата може да осигури защита срещу болестите само когато процесът започва в съответните точки.

Стъпка 1:

Отделете време за изготвяне на анализ на риска


SARS-CoV-2 е патогенът, който в момента създава непредвидени проблеми за всички учреждения за грижи и образование на децата и младежите - но темата за хигиената е била винаги на предно място още преди появата на корона вируса. Ако в момента се окажете в особената ситуация да се наложи да отворите отново учебното заведение след затварянето му поради контрол на инфекцията, то предварително трябва да се направи анализ на риска на всички помещения. Как може да се предотврати разпространението на микроби сред децата и възрастните, къде са слабите места, кои мерки за почистване осигуряват чистотата и хигиената в заведението? Могат ли да се пожертва външния вид като отстраняване на пясък от пода или прах от шкафа в случай на недостиг на капацитет, за да се изпълни докрай работата, свързана с хигиената?


Ако се намерят последователни отговори на тези въпроси и те се обединят в единна хигиенна концепция, тогава новите задачи трябва да бъдат обяснени подробно на чистачките. Това е единственият начин да се гарантира, че задачите могат да бъдат надеждно изпълнени. Стъпките могат да бъдат визуално изобразени за всяка стая без устни обяснения, като по този начин нещата стават още по-опростени. Например, почистването може да бъде маркирано в цвят на 2D или 3D чертеж, с обозначение на местата, където трябва да се дезинфекцира и където трябва да се извърши сухо избърсване на прах или мокро почистване с вода. Ако такива инструкции за работа са окачени на видно място в съответната стая, тогава почистващият персонал ясно ще разбира поставените му задачи и сред служителите и родителите възникват доверие и чувство на спокойствие.

Стъпка 2:

Добросъвестно прилагане на хигиенната концепция


Въпреки че мерките трябва да бъдат адаптирани към съответните стаи, има някои аспекти, които трябва да се отчитат като цяло. Дълбокото почистване с помощта на подходящите методи и машини намалява риска от разпространение на вирусите с над 90 процента. Ето защо, преди да отворите отново цялото помещение, то трябва да бъде добре почистено. Трябва да се обърне голямо внимание на всеки отделен детайл. Например, всички кранове и канали трябва да се промият, така че застоялата вода да не става източник на инфекция.

Kaercher_Reinigung_Schulen_02

След отварянето по време на учебната дейност е необходимо да се провеждат определени мероприятия по почистване през подходящ интервал от време. В конкретния случай на пандемия, почистването на повърхностите, които се пипат с ръка / допират чрез кожата, играят още по-важна роля в нормалния ежедневен живот. В учрежденията, където се грижат за малки деца, предметите не само попадат в детските ръце, но често се слагат и в устата им. Поради това се препоръчва поне веднъж на ден да дезинфекцирате ключовете за осветление, дръжките на вратите, груповите гардероби, прозорците, които са достъпни за децата, играчките и другите предмети. Особено за малките деца трябва да се използват препарати, които да не оставят следи по повърхностите - например алкохолът изсъхва, без да оставя никакви остатъци, пероксидът се разпада. В училищата е необходимо да не забравяте зоните, където работят и се движат възрастните - например кухнята с често докосваните работни елементи на кафе машините, хладилника или съдомиялната машина.

Kaercher_Reinigung_Schulen_04

Най-добре е да използвате микрофибърни кърпи и аерозолни спрей опаковки с дезинфектант за ръчно почистване на повърхностите. Два метода могат да помогнат в работата. Цветният метод определя, че например сините кърпи се използват за повърхности, а червените - за тоалетни. Това ще премахне всякакви обърквания. С 8-кратния или 16-кратния метод на прегъване може също така да се гарантира, че повърхностите винаги ще се почистват с чистата страна на кърпата и микробите няма да се пренасят от една стая в друга чрез кърпите. Кърпа от микрофибър се сгъва веднъж в зависимост от размера и се сгъва веднъж или два пъти отстрани. След това чистата страна на кърпата се напръсква с дезинфектант и повърхността се избърсва с него. Чрез систематично редуване на сгъването може да се използва за почистване на осем или шестнадесет зони, преди да се наложи да се използва нова кърпа.

Kaercher_Reinigung_Schulen_07
Kaercher_Reinigung_Schulen_03

За ежедневното сухо почистване на подове прахосмукачките, които имат HEPA филтър и следователно могат да улавят и задържат микроорганизмите, са перфектни. Мястото може да се почисти и ръчно, за да се съберат дребните замърсявания от пода. За седмичното мокро почистване при никакви обстоятелства не трябва да се използва методът парцал и кофа в случай на остра заплаха от патогени, тъй като рискът от кръстосано замърсяване е особено висок. Вместо това могат да се използват мопове с микрофибърни швабри, които в зависимост от размера на площта биват напоени с дезинфектант или почистващ агент предварително. На стая е препоръчително да се използва по една кърпа, за да се сведе до минимум риска от кръстосано замърсяване по време на почистването на пода. По отношение на устойчивостта трябва да се използват многократно използвани кърпи, които трябва да бъдат подложени на химико-термична или термична дезинфекция след процеса на почистването, т.е. те трябва да се перат при температура от поне 60°C или 95°C. Ако това не е възможно, най-добре е да използвате кърпи за еднократна употреба с цел безопасност.

Големи площи, напр. спортни зали, трапезарии или дълги коридори в големите училища, могат да се почистват ефективно и удобно с подопочистващи машини. Те незабавно изсмукват мръсотията и затова са много хигиенични.

Стъпка 3:

Проверка и подобрение

 

Малка детска градина също може да създаде проста система за управление на качеството, за да се провери ефективността на концепцията за хигиена. Проста мярка е въвеждането и поддържането на протокол за почистване, който записва кога коя работа е била завършена и кои задачи не могат да бъдат изпълнени. Също така може да се провери дали целта за почистване е постигната. С ATP тест например може да се определи дали повърхността отговаря на желания хигиенен стандарт. Тестът измерва количеството аденозин трифосфат, което е оставено от хора, животни и други живи същества.

 

Ако се установи, че повърхностите не са били почистени добре или адекватно поради ограничения във времето, тогава хигиенната концепция може да бъде оптимизирана. Подовете в игралните зали и спортните зали например трябва да бъдат измивани. Докато подовете в санитарните помещения или във входната зона не са критични по отношение на хигиената, тъй като те влизат в контакт само с обувки. Необходимо е да се дезинфекцират прозорците, към които хората често се допират и които пипат - докато обширното почистване на прозорци и стъклените фасади на сградите може да се забави. По този начин концепцията може да бъде адаптирана към действителните условия и ресурси стъпка по стъпка в ежедневието, за да се създаде чистота и безопасност за всички.

Kaercher_Reinigung_Schulen_05

Какво ще стане, ако...?

 

Повторно отваряне след огнище на зараза


Ако дадено учреждение стане огнище и бъде доказано, че в сградата е имало носители на патоген като SARS-CoV-2. В този случай хигиенните мерки и мероприятия трябва да се засилят. Ако дезинфекцията в една стъпка е била достатъчна в нормален ден, сега зоната трябва да се почисти на първата стъпка, след това да се дезинфекцира на втората стъпка. С помощта на химикали може да се извърши дезинфекция с кърпички. Това служи за намаляване на микробите на повърхностите (дезинфекция) и е форма на повърхностна дезинфекция, при която дезинфектантът се разпределя с помощта на подходящи почистващи средства чрез избърсване. Машините могат да помогнат при почистването на подовете. Почистване с пръскане е разрешено само ако потребителите са оборудвани с необходимите ЛПС (лични предпазни средства). При пръскане на дезинфектанти освен нормалното оборудване с работно облекло и ръкавици се изисква и защитна маска. След пръскането помещението трябва да се проветри добре и да се изолира от посетители за достатъчно време.

Всеки, който предпочита да не използва химикали, може да работи в закрити пространства с помощта на професионални парочистачки. Вирусите с обвивка, като коронавирусът SARS-CoV-2, могат да бъдат неутрализирани, т.е. дезактивирани, с помощта на пара с висока температура. Важно за приложението: Парата с гореща вода излиза при около 100 °C и се охлажда с увеличаване на разстоянието. За да се бори ефективно с вирусите, дюзата трябва да бъде насочена директно над повърхността. Също така е важно да се осигури достатъчна продължителност на почистването и да се избере продължителност на пара от 30 секунди на една зона с максимална степен на налягане на парата. Във външните помещения могат да се използват водоструйки с гореща вода.