Устойчиво развитие в цифри

В Kärcher ние виждаме по-широка картина. За да реализираме нашата визия за устойчиво развитие, ние разчитаме на стратегическите цели, поставени преди няколко години за цялата корпоративна група от дружества. Ние документираме постигането на тези цели в нашия отчет за устойчивото развитие.

Отчет за устойчивото развитие на Kärcher - устойчивото развитие в цифри

Отчет за устойчивото развитие съгласно стандарта за Глобална отчетност на устойчивото развитие (GRI)

Отговорността е съществена част от корпоративната култура в Kärcher от самото начало - за устойчиво развитие на компанията, фокусирано върху хората и околната среда. Нашият икономически успех се основава на дългосрочните стратегии на развитие. Това се отнася и за устойчивото развитие на дружеството.

Отчетът за устойчивото развитие съдържа основните данни, цели и дейности на Kärcher. Изготвен е в съответствие със стандартите на текущата версия на Global Reporting Initiative (GRI).

Устойчиво развитие 2022 - накратко

Това също може да ви заинтересува: