Устойчиво развитие в цифри

В Kärcher ние виждаме по-широка картина. За да реализираме нашата визия за устойчиво развитие, ние разчитаме на стратегическите цели, поставени преди няколко години за цялата корпоративна група от дружества. Постоянно наблюдаваме и оценяваме постигането на тези цели.

Sustainability Numbers 2021

Отчетност съгласно Ръководството за Глобална Отчетност на устойчивото развитие (GRI)

Отговорността е съществена част от корпоративната култура в Kärcher от самото начало - за устойчиво развитие на компанията, фокусирано върху хората и околната среда. Нашият икономически успех се основава на дългосрочните стратегии на развитие. Това се отнася и за устойчивото развитие на дружеството.

Ние гледаме към постигането на нашите цели, използвайки данните, отнасящи се за цялата Група Kärcher с нейните световни производствени и логистични обекти. В данните не се включват отчетите на търговските дружества (с изключение на персонала). Отчетността се води съгласно Ръководството за Глобална Отчетност на устойчивото развитие (GRI).

За изтегляне


Това също може да ви заинтересува: