Устойчиво развите. От самото начало.

Поемането на отговорност - това винаги е било съществена част от корпоративната култура в Kärcher от самото начало. Алфред Керхер и съпругата му са били ръководени от разбирането, че устойчивият икономически успех е възможен само като се вземат предвид социалните проблеми.

History CSR Banner full

Устойчивото развитие в историята на компанията

Мисленето и действията с акцент върху устойчивото развитие имат дълга традиция в Kärcher. За самия Алфред Керхер въпросите за благосъстоянието на служителите му и за опазването на околната среда винаги са били на сърце. През 1939 г., когато прохождащата тогава компания се мести във Виненден, на тероторията на компанията Алфред Керхер построява собствена пречиствателна станция за отпадни води. През 1940 г. той основава фондация за нуждаещите се служители на Алфред Керхер, която през периода от 1943 до 1948 г. произвежда играчки за децата на служителите като коледни подаръци. Това е последвано от много други важни събития след това.

Дори и днес концепцията за устойчиво развитие е дълбоко заложена в компанията. Поставили сме си ясна цел за управлението на устойчивото развитие в бъдеще. Искаме да се превърнем в еталон на пазара на предлагане на услуги за почистване от гледна точка на устойчивото развитие с най-висока степен на информираност и удовлетвореност на клиентите. За да реализира тази визия, групата Kärcher разчита на стратегическите си цели за устойчиво развитие, поставени от няколко години. В основата на това лежи идеята, че всяка компания, която иска да постигне успехи в дейността си, трябва да има стабилно и устойчиво развитие.

 

Установени са три стратегически тематични области

Основавйки се на резултатите от проучването на заинтересованите страни, през 2014 г. е била одобрена програмата за устойчиво развитие "Съвършенството в областта на устойчивото развитие". Тя включва 14 основни цели за цялата Група, които са разделени в шест области на дейност и са ориентирани към принципите на "Глобалния договор на ООН", който през 2011 г. бе подписан и от нас. Още в началото на 2016 г. ние поехме отговорността да изпълняваме "Парижкото споразумение за изменението на климата" и съответно с глобалната защита на климата с цел ограничаване на глобалното затопляне под 2°C .

С появата на първата стратегия за устойчиво развитие корпоративната социална отговорност (КСО) отново стана особено важна и беше систематично разработвана. За тази цел във всички производствени и логистични обекти бяха назначени служители по опазване на околната среда, които също се явяват контактни точки за управление на устойчивото развитие. Мероприятията за цялата Група Kärcher се координират от Ръководен комитет по Корпоративна социална отговорност. Най-важните части от тях са трите стратегически тематични области: "Природа, култура, общество", "Продукти и верига на доставките" и "Служители".

Гледайки в бъдещето

За целите на устойчивото развитие до 2025 г. ние обединихме три инициативи за по-нататъшно подобряване на ефективността на устойчивото развитие. Те се основават на задачите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие и следват програмата за устойчиво развитие "Съвършенството в устойчивото развитие". Трите инициативи "Нулеви емисии", "Намаляване, повторно използване, рециклиране" и "Социален герой" се явяват чадър за различни проекти и цели.

История на компанията и настоящи теми за устойчивото развитие