Означение на уредите

С нашите техници, които се грижат за обслужването на клиентите, Ви предлагаме компетентно обслужване на място. Обслужването на клиенти ще Ви помогне бързо и безпроблемно, ако имате въпроси или искате да съобщите за дефект на уреда.

Header_Заводска сервизна служба

Сервизна информация

За да могат нашите монтьори да дойдат при Вас подготвени, са ни необходими освен Вашите данни за контакт и местонахождение на уреда, също и следната информация:

  • Точно описание на уреда с номер на материала и сериен номер
  • Вид на проблема
  • Ако е възможно, предполагаема причина затова

Номерът на материала и серийния номер можете да намерите или на лепенката за обслужване, лепенката с номера на горещата линия или върху плакета с описанието на машината. Те са поставени на видно място на уреда. Наименованието на уреда ще вземети от самия уред или от плакета с описанието. Плакетът можете да намерите в зависимост от вида на уреда например на гърба му, от долната страна или във вътрешността на уреда.

Заводска сервизна служба ново