Информация за компанията

Духът на откривателство и иновативното мислене отличават Керхер още от самото начало. Предприятието е основано през 1935 г. от Алфред Керхер. По този начин той е имал възможността сам да реализира идеите си в сферата на подгряващата техника, които по това време излизат извън стандартните рамки, и в последствие да ги реализира на пазара. С разработката на първата европейска пароструйка през 1950 г. е поставено началото на развитието на най-големия в света производител на почистваща техника. Когато през 1959 г. Алфрд Керхер умира, съпругата му Ирене продължава неговото дело до края на живота си през 1989 г. Керхер и до днес е фамилно предприятие със седалище във Виненден при гр. Щутгарт.

Отговорност за веригата от доставки

За Керхер

Както вчера, така и днес Керхер работи усърдно за разработване на нови решения. Защото духът на откривателство и иновативното мислене отличават Керхер още от самото начало.

FAQ_Контакт

Новини

Тук ще намерите най-актуалните новини за Керхер.

Преса

Информация за медиите

Ще бъдете насочени към нашия прес портал.

Lieferantenmanagement

Информация за доставчици

Порталът за доставчици на Kärcher предлага на потенциалните и настоящите доставчици удобна платформа за бърза и лесна комуникация с нас.